Civilization 5 – Medeniyetler ve Liderler

Liderler

A.B.D. – Washington

Kader Manifestosu:
Bütün askeri kara üniteleri için +1 hane(kare,petek) hareket hakkı. Toprak satın alma 50% daha ucuz.

Minuteman (Milis) (Askeri Birim)
B-17 (Askeri Birim)

Arap Medeniyeti – Harun al-Rashid (Harun el Reşid)

Çölün Gemileri:
Kervanlar için 50% mesafe artışı . Ticaret yolları üzerinden “yerel kent dininin” yayılışı iki kez daha etkili. petrol kaynakları iki katı daha fazla.

Camel Archer (Deve Okçusu) (Askeri Birim)
Bazaar (Yapı)

Asur – Ashurbanipal (Asurbapinal)

Ninova Hazineleri:
Bir kenti işgal ettiğinde o kentin sahibi(medeniyet) tarafından keşfedilmiş bir teknolojiyi kazanma hakkı. (düşman) Kent alındığında ticaret anlaşması(ticaret ilişkisi) bozulmaz ve bu sadece düşman kent başına bir kez gerçekleşir.

Siege Tower (Kuşatma Kulesi) (Askeri Birim)
Royal Library(Kraliyet Kütüphanesi) (Yapı)

Avusturya – Maria Theresa (Maria Theresia)

Diplomatik Evlilik:
Para harcayarak bir Site-Devletini doğrudan ya da kukla hükümet olarak yönetme hakkı. Bu ancak ittifak olunduktan 5 tur sonra gerçekleşebilir.

Hussar(Askeri Birim)
Kaffehaus (Yapı)

Babil – Nebuchadnezzar II (II. Nabukadnezar)

Dahilik:
Yazı bulunduğunda “Büyük Bilim İnsanı” elde eder. “Büyük Bilim İnsanı” kazanmak 50% daha hızlı

Bowman (Yaycı) (Askeri Birim)
Babil Surları(Yapı)

Brezilya – II. Pedro

Karnaval

Altın çağ süresince “turizm çıktıları” (üretimi) 100% . Altın çağ süresince Büyük Ressam, Büyük Müzisyen ve Büyük Yazar elde etmek 50% daha hızlı.

Pracinha (Prasinya) (Askeri Birim)
Brazilwood Camp (Pernambuko kampı) (Improvement-Geliştirme)

Bizans – Theodora (Teodora)

Konstantinopol Patrikliği:
Din bulunduğunda fazladan bir inanç seçme hakkı

Cataphract (Kataprakt) (Askeri Birim)
Dromon (Askeri Birim)

Kartaca – Dido

Fenike Mirası:
Bütün kıyı kentlerine Liman (Harbor). İlk general elde edildikten sonra bütün birimlere dağdan geçme hakkı. Birimler bir tur dağ üzerinde kalırlarsa 50HP’lik zarar görürler.
(HP heal point:sağlık puanı)

African Forest Elephant (Afrika Orman Fili) (Askeri Birim)
Quinquereme(kuinkureme -çok kürekli kadırga) (Askeri Birim)

Çin – Wu Zetian

Savaş Sanatı:
Büyük Generallerin savaş bonusu (combat bonus) normalden 15% daha çok ve ortaya çıkma oranı 50% daha hızlı

Chu-Ko-Nu(Askeri Birim)
Paper Maker (Kağıt imalathanesi) (Yapı)

Danimarka – Harald Bluetooth (Mavi diş Harald)

Viking Gazabı:
Çıkarma yapan birimler için denizde +1 Hareket hakkı ve melee (göğüs göğüse çarpışan birimler) birimler sudan karaya geçerken sadece 1 hareket puanı harcarlar. Yağma yapan melee birirmler hareket puanı kaybetmezler)

Berserker (Askeri Birim)
Norveç Kayak Piyadesi (Askeri Birim)

Mısır – Ramesses II (II.Ramses)

Anıt Yapıcı:
Dünya Harikası inşa edilirken +20% üretim

War Chariot (Savaş Arabası) (Askeri Birim)
Burial Tomb (Mezar) (Yapı)

İngiltere – I.Elizabeth

Güneş Hiçbir zaman batmaz:
Bütün deniz birimleri için +2 hareket hakkı. 1 casus fazla kazanır

Ship of the Line (Pruva Hattı Kalyonu) (Askeri Birim)
Longbowman (Uzun Yaycı) (Askeri Birim)

Etiyopya – Haile Selassie

Adwa Ruhu:
Kent sayısı Kendisinden daha çok olan bir medeniyetin birimine karşı +20% savaş bonusuyla çarpışır.

Mehal Sefari (Askeri Birim)
Stele (Dikili taş) (Yapı)

Fransa – Napoleon (Napolyon)

Şehir Işığı:
Başkentindeki Müze ve Dünya Harikaları’nın temasal bonusu iki katı daha fazla.

Musketeer(Silahşör) (Askeri Birim)
Chateau (Şato) (Improvement-Geliştirme)

Almanya – Bismarck

Tötonların Gazabı:
Kamp (Ordugah, köy) içinde bulunan bir barbar birimi yendiğnde 67% ihtimalle 25 altın kazanma ve beraberinde o barbar birimi kendi saflarına katma hakkı. Kara birimleri için 25% daha az bakım masrafı.

Panzer(Askeri Birim)
Hanse(Yapı)

Greece Grek(Yunan) – Büyük İskender

Hellen Birliği:
Site- devletlerine olan etki (baskı,etkileşim) kaybı yarı yarıya daha az ve artışı normalden iki kez daha fazla.

Companion Cavalry (Hetayroi ya da Mihmandar Süvari) (Askeri Birim)
Hoplite(Hoplit) (Askeri Birim)

India – Hindistan – Gandhi

Nüfus Artışı :
Şehir sayısından kaynaklı mutsuzluk iki katı daha fazla yurttaş sayısından kaynaklı mutsuzluk yarı yarıya daha az.

War Elephant ( Savaş Fili) (Askeri Birim)
Mughal Fort (Babür Hisarı) (Yapı)

Endonezya – Gajah Mada

Baharat Ada(lı)ları:
Bulunduğu anakara dışında yeni bir kıtada kurduğu ilk üç kent için 2 (özel) lüks kaynak (ortadan kaldırılamazlar)

Kris Swordsman(Kris Kılıç Savaşçısı) (Askeri Birim)
Candi(Yapı)

Japon – Oda Nobunaga

Buşido:
Birimler zarar görse bile tam güçteymiş gibi çarpışırlar. Her balıkçı teknesinden (Fishing Boat) +1 kültür puanı ve her Atöl’den(Atoll) +2 kültür puanı

Samurai(Samuray) (Askeri Birim)
Zero (A6M) (Askeri Birim)

Kore – Sejong (Büyük Sejong)

Jade Yurdu Alimleri:
Bütün uzmanlardan ve bütün “büyük kişi(insan)” geliştirmelerinden (tile improvements) +2 Bilim Puanı. Başkentte bilimsel yapılar ya da bilimsel dünya harikaları kurlduğunda teknoloji araştırmalarında artış.

Hwach’a (Askeri Birim)
Turtle Ship (Gobukson, Kaplumbağa Gemisi) (Askeri Birim)

Moğollar – Genghis Khan

Moğol Terörü:
Site Devleti birimlerine ya da kentlerine karşı savaşıldığında Combat Strenght (Savaş Gücü) 30% artar. Bütün süvari birimlerine +1 Hareket hakkı.

Khan(Han) (Askeri Birim)
Keshik(Keşik) Askeri Birim)

Fas – Ahmed el-Mansur

Afrika Geçiti:
Bir medeniyetle ya da site devletiyle açılmış olan her ticaret yolundan +1 kültür puanı ve +3 altın elde eder. Fas’la Ticaret yolu açmış olan medeniyet +2 altın kazanır.

Berber Cavalry( Berberi Süvari) (Askeri Birim)
Kasbah(Improvement-Geliştirme)

Pers – I.Darius

Ahamenişler’in Mirası:
Altın Çağ 50% daha uzun. Altın çağ esnasında birimler +1 Hareket hakkı ve +10% Combat Strenght (Savaş Gücü) elde eder.

Immortal (Ölümsüz, Cavidan) (Askeri Birim)
Satrap’s Court (Satrap Sarayı) (Yapı)

Polonya – Casimir III( III. Kazimierz )

Dayanışma:
Her yeni çağa girildiğinde bir social policy (politika) seçme hakkı.

Winged Hussar (Kanatlı Hussar) (Askeri Birim)
Ducal Stable (Ducal Ahırı) (Yapı)

Polinezya – Kamehameha

Yön Bulma:
Oyun başında okyanusa açılma hakkı. Çıkarma yaptığında +1 görüş hakkı. Moai’nin en az iki hane(kare,petek) çevresindeki birimler için +10% Combat Strenght (Savaş Gücü) bonusu.

Maori Warrior (Maori Savaşçısı) (Askeri Birim)
Moai(Improvement-Geliştirme)

Portekiz – Maria I

Kapalı Deniz (ilkesi):
Kaynakların çeşitliliği ticaret yolundan elde edilen altını iki katına çıkarır.

Nau (Askeri Birim)
Feitoria (imalathane) (Improvement-Geliştirme)

Roma – Augustus Caesar (Augustus Sezar)

Roma’nın Görkemi:
Başkentte inşa edilmiş bir yapı başka bir kentte inşa edilmeye başlandığında üretimi +25% artar

Ballista (Balista) (Askeri Birim)
Legion (Lejyoner) Askeri Birim)

Rusya – Catherine( II. Katerina)

Sibirya Hazineleri:
Stratejik kaynaklar +1 üretim(production) sağlar ayrıca at demir ve uranyum kaynakları iki katı daha fazla.

Cossack (Kossak, Rus-Kazak Süvari) (Askeri Birim)
Krepost(Yapı)

Siyam – Ram Khamhaeng

Babalar Çocuklarını Yönetirler:
Dost Site-Devletlerinden elde edilen Besin(Food), Kültür ve İnanç(Faith) puanı 50% daha fazla.

Naresuan’s Elephant (Naresuan’ın Fili) (Askeri Birim)
Wat(Yapı)

Songhay – Askia

Derebeyi:
Yağmalanan Barbar kamplarından ve kentlerden 3 katı altın. Kara birimleri için “War Canoe” ve “Amphibious” yetenekleri. Kara üniteleri diğer uygarlıklara göre suda daha dayanıklı.

Mandekalu Cavalry (Mandekalu Süvarisi) (Askeri Birim)
Mud Pyramid Mosque (Mud Piramit Camisi) (Yapı)

İspanya – Isabel

Yedi Altın Şehir/Cíbola’nın Yedi Şehri:
Doğa Harikası bulduğunda altın bonusu kazanır(ilk bulan uygarlıksa altın bonusu dahada artar)Doğa Harikalarından kaynaklı kültür puanı, mutluluk ve arazi verimliliği 2 katı daha fazla.

Tercio(Askeri Birim)
Conquistador (Fetihçi) (Askeri Birim)

Aztek – Montezuma

Kurban Esirleri:
Öldürdüğü Her düşman birimi için kültür puanı kazanır.

Jaguar (Jaguar Savaşçısı) (Askeri Birim)
Floating Gardens (Yüzen Tarlalar) (Improvement-Geliştirme)

Keltler – Boudicca

Druid İlmi:
Kente bitişik ve geliştirme yapılmamış/işlenmemiş (unimprovement) orman alanlarından +1 inanç puanı.Kenti çevreleyen 3 ya da daha fazla geliştirme yapılmamış/işlenmemiş (unimprovement) orman alanlarından +2 inanç puanı.

Pictish Warrior (Piktiş avaşçısı) (Askeri Birim)
Ceilidh Hall (Yapı)

İsveç – Gustavus Adolphus

Nobel (Barış)Ödülü:
Site-Devletlerine hediye ettiği büyük kişi(insan) için 90 etki (baskı,etkileşim) puanı kazanır. İsveç’le dostluk antlaşması imzalayan uygarlık İsveç’le beraber Büyük Kişi(İnsan) çıkarma hızını +10% artırır.

Hakkapeliitta(Askeri Birim)
Carolean(Askeri Birim)

Hun – Attila

Tanrı’nın Kırbacı:
Bir kenti yok etme süresi 2 katı daha hızlı. Oyundaki diğer uygarlıkların kent isimlerini kullanabilir. Oyuna Hayvancılık(Animal Husbandry) teknolojisiyle başlar. Her Otlaktan(Pasture) +1 üretim (production)

Horse Archer (Atlı Okçu) (Askeri Birim)
Battering Ram (Koçbaşı) (Askeri Birim)

İnka – Pachacuti

Büyük And Yolu:
Tepelerde hareket eden birimler için arazi masrafı(terrain costs) ödenmez. Tepelerdeki geliştirmeler için bakım masrafı ödenmez. Diğer alanlarda ise bu yarı-yarıya düşer.

Slinger (Sapan) (Askeri Birim)
Terrace Farm (Teras Tarım) (Yapı)

İrokualar – Hiawatha

Büyük Savaş Yolu:
Birimler Ormanlardan ve Cangıllardan/Cengellerden(Jungle) bir yolda yürür gibi geçer. Tekerlek Teknolojisi(The Wheel) bulunduktan sonra Orman ve Cangıl alanları kent bağlantılarında (City Connections) kullanılabilir. Kervanlar Orman ve Cangıllardan yol varmış gibi geçer.

Mohawk Warrior (Mohawk Savaşçısı) (Askeri Birim)
Longhouse (Uzun Ev) (Yapı)

Maya – Pacal

Uzun Sayım (Takvimi):
Teoloji (teknolojisi) bulunduktan sonra ve her 394 yılda bir büyük kişi(insan) seçme hakkı. Her büyük kişi(insan) sadece bir defa seçilebilir.

Atlatlist(Askeri Birim)
Pyramid (Maya Piramidi) (Yapı)

Hollanda – William

Hollanda Doğu Hindistan Şirketi:

Eldeki son lüks kaynakta satılmışsa mutluluk puanı 50% korunur.
Sea Beggar (Geuzenschip ) (Askeri Birim)
Polder(Improvement-Geliştirme)

Osmanlı – Kanuni Sultan Süleyman

Barbar Korsanlar:
Bütün melee(göğüs göğüse çarpışan birimler) deniz birimleri için “Prize Ships” yeteneği( yenilen gemileri kendi safına katma hakkı.) Deniz birimlerinin bakım masraflarının sadece üçte birini öder.

Janissary (Yeniçeri) (Askeri Birim)
Sipahi(Askeri Birim)

Şoşoni – Pocatello

Büyük Genişleme:
Kentler kurulur kurulmaz ek arazi kazanırlar. Birimler kendi sınırları içinde savaş bonusu yla çarpışırlar.

Pathfinder (Rehber) (Askeri Birim)
Comanche Riders (Komançi süvari) (Askeri Birim)

Zulu – Shaka

Iklwa/Zulu Mızrağı:
Melee birimler için 50% daha düşük bakım masrafı. Bütün birimler 25% daha hızlı deneyim(experience) elde eder

Impi(Askeri Birim)
Ikanda (Yapı)

Venedik – Enrico Dandolo

Serenissima/” En Sükunetli”/”en Huzurlu”:
Göçmen çıkaramaz, diğer kentleri doğrudan yönetemez. Ticaret yolları normalden iki katı daha fazla. Optik bulunduğunda “Venedik Tüccarı “(Büyük Tüccar) ortya çıkar ve Site-Devletleri kukla hükümetlere dönüştürülebilir.

Merchant of Venice( Venedik Tüccarı) (Sivil Birim)
Great Galleass (Dev Mahon/Dev Galeas) (Askeri Birim)

Bu rehber, forumumuzda Şahindar isimli üyemiz tarafından hazırlanmıştır, bu kapsamlı rehber için teşekkür ederiz.

Civilization 5 – Medeniyetler ve Liderler” üzerine 2 düşünce

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.