Rönesans Çağı Birimler

Genel Silahlı Birimler

Cannon (Top)

Ön Bilgi:  Rönesansın etkili kuşatma birimidir. Kurulması için bir tur gerekir.

 

Strateji: Orta-oyun evresinin en önemli kuşatma birimi olan top bu teknolojiyi henüz bulamamış olan rakipler karşısında yıkıcı bir etkisi olur. Görüş alanı kısıtlıdır ve savunulması için yakın-döğüş birimlerinin desteğine ihtiyaç duyar.

 

Maliyet: 185 production (üretim puanı/çekiç) / 370  faith (inanç puanı)

Sınıfı: Kuşatma Sınıfı

Savaş Gücü Puanı: 14  strength(savaş gücü puanı)

Menzil Savaş Puanı: 20 range strength(menzil savaş puanı – güç puanı)

Hareket: 2 hex-hane (petek)

Becerileri:

 

* Bonus vs Cities (200) (Şehirlere Karşı 200)::::: Şehir saldırılarında %200 savaş bonus

 

* May Not Melee Attack  (Yakın-döğüş Saldırısı [Göğüs Göğüse Saldırı] Yapamaz)

 

* No Defensive Terrain Bonuses (Araziye Bağlı Savunma Bonusu Yoktur)

 

* Must Set Up to Ranged Attack( Menzil saldırısı için kurulumu gerek)

 

* Limited Visibility (Sınırlı Görüş Kabiliyeti):::: -1 Görüş Mesafesi (-1 Visibility Range).

 

Gerekli Teknoloji: Kimya

Atıl Olduğu Teknoloji: Dinamit

Yükseltme Birimi: Sahra Topu

 

Caravel (Karavela)

Ön Bilgi:  İleri görüş mesafesi ve okyanuslara açılabilme becerisiyle çağının en önemli keşif birimidir.

 

Strateji: Karavela oyuncunun deniz gücünü bi hayli artıran yakın-döğüş deniz birimidir. Yakın döğüş-saldırılarında geri çekilme şansı oyuncunun birimi çabuk kaybetmesini engeller. Birimin en önemli becerilerinden +1 Görüş Mesafesi becerisi birim destroyer olarak yükseltildiğine (geliştirildiğinde- upgrade) kaybolur.

 

Maliyet: 120 production (üretim puanı/çekiç)

Sınıfı: Yakın-dövüş Deniz Birimi

Savaş Gücü Puanı: 20  strength(savaş gücü puanı)

Hareket: 4 hex-hane (petek)

Becerileri:

* Extra Sight (1) (Ekstra 1 Görüş Mesafesi)

*Withdraw Before Melee(Yakın Döğüş Saldırılarında Geri Çekilme)::::Yakın Döğüş Saldırısı Aldığında Geri Çekilme Şansı. Hızlı Ünitelere karşı ya da sınırlı açık alanlarda bu şans azalır.

 

Gerekli Teknoloji: Astronomi

Atıl Olduğu Teknoloji:  Buhar Gücü

Yükseltme Birimi: Zırhlı

Frigate (Firkate)

Ön Bilgi:  Deniz kontrolünü elde etmek için kullanılabilecek menzil deniz birimi.

 

Strateji: Önceki birimlerle karşılaştırıldığında son derece etkili olan Firkate hızı menzil gücü ve savaş gücü puanıyla denizleri rahatlıkla Karavelalardan Triremelerden ve gelişkin olmayan Barbar deniz birimlerinden temizleyebilir.

 

Maliyet: 185 production (üretim puanı/çekiç)

Sınıfı: Denizci Menzil Birimi

Savaş Gücü Puanı: 25 strength(savaş gücü puanı)

Menzil Savaş Puanı: 28 range strength(menzil savaş puanı – güç puanı)

Hareket: 5 hex-hane (petek)

Becerileri:

 

* May Not Melee Attack (Yakın-döğüş Saldırısı [Göğüs Göğüse Saldırı] Yapamaz)

 

 

Gerekli Kaynaklar: Iron (Demir Kaynak)

Gerekli Teknoloji:Navigation (Yön Bulma)

Atıl Olduğu Teknoloji: Elektronik

Yükseltme Birimi: Savaş Gemisi

Lancer (Mızraklı Süvari)

Ön Bilgi:  Süvari sınıfından olan Mızraklı Süvari yine kendi sınıfından birimlere karşı etkilidir.

 

Strateji:  Bir Rönesans birimi olarak Süvari ve Şövalyenin arasında yer alır. Şövalyeden daha hızlı ve daha güçlüdür.

 

Maliyet: 185 production (üretim puanı/çekiç) / 370  faith (inanç puanı)

Sınıfı: Süvari Sınıfı

Savaş Gücü Puanı:  25 strength(savaş gücü puanı)

Hareket: 4 hex-hane (petek)

Becerileri:

 

*Formation I (Formasyon I)::::::: Süvariye Karşı %33 Savaş Bonusu

*Can Move After Attacking (Saldırıdan Sonra Hareket Edebilir)

* No Defensive Terrain Bonuses (Araziye Bağlı Savunma Bonusu Yoktur)

*Penalty Attacking Cities (33)(Şehir Saldırılarında Ceza 33):::::::Şehir saldırılarında -%33

 

Gerekli Kaynaklar: Horse (At Kaynak)

Gerekli Teknoloji: Metalurji

Atıl Olduğu Teknoloji: Kombine Silahlar

Yükseltme Birimi: Anti- Tank

Musketman (Arkebüzcü)

 

Ön Bilgi:  Oldukça ucuz ve güçlü ilk ateşli silahlar birimi.

 

 

Maliyet: 150 production (üretim puanı/çekiç) / 300 faith (inanç puanı)

Sınıfı: Ateşli Silahlar Sınıfı

Savaş Gücü Puanı:  24 strength(savaş gücü puanı)

Hareket:2  hex-hane (petek)

 

Gerekli Teknoloji:  Barut

Atıl Olduğu Teknoloji: Tüfekçilik

Yükseltme Birimi: Tüfekli

 

 

 

 

 

Privateer (Korsan Gemisi )

Ön Bilgi:  Bu deniz birimi özellikle kıyı şehirlerine yapılacak saldırı ve yağmalarda ve de düşman gemilerini ele geçirmede yararlıdır.

 

Strateji:  Yakın-döğüş saldırıları yapan deniz birimi Kıyı Akıncısı becerisi sayesinde kıyı-şehirlerini yağmalayıp para puan elde edebilir. Gemi Ödülü becerisiyle de yakın-döğüş saldırılarında düşman gemilerine ele geçirebilir.

 

Maliyet:150 production (üretim puanı/çekiç)

Sınıfı: Yakın-dövüş Deniz Birimi

Savaş Gücü Puanı: 25 strength(savaş gücü puanı)

Hareket: 5 hex-hane (petek)

Becerileri:

 

*Coastal Raider I (Kıyı Akıncısı1):::::Şehir Saldırılarında %20 savaş bonusu; altın yağmalama şehre verilen hasarın %33 kadar

 

*Prize Ships  (Gemi Ödülü):::: Yenilgiye uğratılan gemiyi kendi tarafına çekebilme  şansı.

 

Gerekli Teknoloji: Navigation (Yön Bulma)

Atıl Olduğu Teknoloji: Combustion (Yanma)

Yükseltme Birimi: Destroyer

 

 

Özel Silahlı Birimler:

 

 

Musketeer(Silahşör)

Ön Bilgi:  Fransanın Arkebüzcüye denk düşen özel birimi. Arkebüzcüden daha büyük bir savaş gücü puanına sahiptir.

 

 

Maliyet: 150 production (üretim puanı/çekiç) / 300  faith (inanç puanı)

Sınıfı: Ateşli Silahlar Sınıfı

Savaş Gücü Puanı:  28 strength(savaş gücü puanı)

Hareket: 2 hex-hane (petek)

Uygarlık: Fransa

 

Gerekli Teknoloji: Gunpowder (Barut)

Atıl Olduğu Teknoloji: Rifling(Tüfekçilik)

Yükseltme Birimi: Tüfekli Asker

Denk Düşen Birim: Arkebüzcü

 

Tercio (Tersiyo)

 

Ön Bilgi:  İspanyanın arkebüzcüye denk düşen özel birimi.

 

Strateji: Üretim maliyeti arkebüzcüye göre daha çoktur. Ancak arkebüzcüden daha büyük bir savaş gücü puanıyla ve de  süvari sınıfına karşı savaş bonusu  becerisiyle üstündür.

 

Maliyet: 160 production (üretim puanı/çekiç) /  320 faith (inanç puanı)

Sınıfı: Ateşli Silahlar Sınıfı

Savaş Gücü Puanı:  strength(savaş gücü puanı)

Hareket: hex-hane (petek)

Uygarlık: İspanya

Becerileri:

 

* Bonus vs Mounted (50) (Süvariye karşı Bonus[50]):::::Süvariye karşı %50 savaş bonusu

 

Gerekli Teknoloji: Gunpowder (Barut)

Atıl Olduğu Teknoloji: Rifling(Tüfekçilik)

Yükseltme Birimi: Tüfekli Asker

Denk Düşen Birim: Arkebüzcü

 

Minuteman (Milis)

 

Ön Bilgi:  ABD nin arkebüzcüye denk düşen özel birimidir. Oyuncuya zorlu arazilerde avantaj sağlar.

 

Strateji: Arkebüzcüyle aynı üretim maliyetine ve savaş gücü puanına sahip olan milisler ondan becerileriyle ayrılır. Zorlu  arazilerde hız kaybı yaşamaz. Drill I becerisiyle zorlu arazilerde savaş bonusu kazanır. Ayrıca yokettiği her birim altın çağa biraz daha yaklaştırır.

 

Maliyet:150 production (üretim puanı/çekiç) /  300 faith (inanç puanı)

Sınıfı: Ateşli Silahlar Sınıfı

Savaş Gücü Puanı: 24  strength(savaş gücü puanı)

Hareket: 2 hex-hane (petek)

Uygarlık: ABD

Becerileri:

* Ignores Terrain Cost (Arazide Hız Kaybı Yaşamaz)

* Drill I (Talim I) ::::::::: Engebeli Arazide (orman, cangıl, tepe) %15 Savaş Bonusu

* Golden Age from Victories (Zaferlerde Altın Çağ) :::::: Yok ettiği her düşman birim için Altın Çağ puanı kazanır.

Gerekli Teknoloji: Gunpowder (Barut)

Atıl Olduğu Teknoloji: Rifling(Tüfekçilik)

Yükseltme Birimi: Tüfekli Asker

Denk Düşen Birim: Arkebüzcü

 

Janissary (Yeniçeri)

 

 

Ön Bilgi:  Osmanlının Arkebüzcüye denk düşen özel birimi.

 

Strateji: Üretim maliyeti ve savaş gücü puanı denk düştüğü birim arkebüzcüyle aynıdır. Savunmada da arkebüzcüyle aynı güce sahip olan Yeniçeri saldırıda  arkebüzcüye göre çokdaha üstündür. Beceileri sayesinde saldırıda %25 savaş bonusu kazanır ve yok ettiği her birime karşı kendinde %50 iyileşme sağlar.

 

Maliyet: 150 production (üretim puanı/çekiç) / 300 faith (inanç puanı)

Sınıfı: Ateşli Silahlar Sınıfı

Savaş Gücü Puanı: 24 strength(savaş gücü puanı)

Hareket: 2 hex-hane (petek)

Uygarlık: Osmanlı

Becerileri:

* Combat Bonus When Attacking (25) (Saldırıda Savaş Bonusu)[25]:::::Saldırıdığında %25 Savaş Bonusu.

* Heals 50 Damage If Kills a Unit (Barbar olmayan Bir Birimi öldürürse 25 İyileşme) :::::::::Öldürdüğü barbar-olmayan birim başına %50 iyileşme

 

Gerekli Teknoloji: Gunpowder (Barut)

Atıl Olduğu Teknoloji: Rifling(Tüfekçilik)

Yükseltme Birimi: Tüfekli Asker

Denk Düşen Birim: Arkebüzcü

 

Hakkapeliitta

 

 

Ön Bilgi:  İsveçin mızraklı süvariye denk düşen özel birimi. Mızraklı süvariyle aynı üretim maliyetlerine ve savaş gücüne sahiptir ancak becerileriyle üstün gelir.

 

Strateji: Generalle beraber son derece etkili olur. Generalle aynı hanede bulunduğunda %15 savaş bonusu elde eden birim aynı zamanda kendi hanesinde yer alan genareli kendi hızına kavuşturur.

 

Maliyet:185 production (üretim puanı/çekiç) /  370faith (inanç puanı)

Sınıfı: Süvari Sınıfı

Savaş Gücü Puanı:  25strength(savaş gücü puanı)

Hareket: 4 hex-hane (petek)

Uygarlık: İsveç

Becerileri:

* Transfer Movement to General (Generale ek Hareket).:::::::Heareket hakkını kullanmamışsa Generale üniteyle aynı hareket puanıyla ilerler.

*Great General Combat Bonus (Büyük General Savaş Bonusu)::::::: Generalle aynı hanedeyse(petek) %15 Savaş bonusu kazanır.

*Formation I (Formasyon I)::::::: Süvariye Karşı %33 Savaş Bonusu

* Can Move After Attacking (Saldırıdan Sonra Hareket Edebilir)

* No Defensive Terrain Bonuses (Araziye Bağlı Savunma Bonusu Yoktur)

*Penalty Attacking Cities (33)(Şehir Saldırılarında Ceza 33):::::::Şehir saldırılarında -%33

 

Gerekli Kaynaklar: Horse (At Kaynak)

Gerekli Teknoloji: Metalurji

Atıl Olduğu Teknoloji: Kombine Silahlar

Yükseltme Birimi: Anti- Tank

Denk Düşen Birim: Mızraklı Süvari

 

Winged Hussar (Kanatlı Hussar)

 

 

Ön Bilgi:  Mızraklı Süvariye denk düşen Polonyanın özel birimi.

 

Strateji: Kanatlı Hussar Mızraklı Süvariden daha hızlı ve daha büyük bir savaş gücü puanına sahiptir. Şok I becerisiyle açık arazilerde üstündür. Zor Görev becerisiyle de rakip birime daha fazla zarar verme ve hayatta kalma şansı yükselir.

 

Maliyet: 185 production (üretim puanı/çekiç) /370  faith (inanç puanı)

Sınıfı: Süvari Sınıfı

Savaş Gücü Puanı:  28 strength(savaş gücü puanı)

Hareket: 5 hex-hane (petek)

Uygarlık: Polonya

Becerileri:

 

*Formation I (Formasyon I)::::::: Süvariye Karşı %33 Savaş Bonusu

*Heavy Charge (Zor Görev) :::: Savunma güçleri rakip üniteleri aldıkalrından daha çok zarar uğratmışsa geri çekilir. Geri çekilmediği takdirde ekstra zarar görür.

*Shock I(Şok I)::::::Açık arazide (Tepe, orman ya da cangıl yoksa) %15 Savaş Bonusu

* Can Move After Attacking (Saldırıdan Sonra Hareket Edebilir)

* No Defensive Terrain Bonuses (Araziye Bağlı Savunma Bonusu Yoktur)

*Penalty Attacking Cities (33)(Şehir Saldırılarında Ceza 33):::::::Şehir saldırılarında -%33

 

 

Gerekli Kaynaklar: Horse (At Kaynak)

Gerekli Teknoloji: Metalurji

Atıl Olduğu Teknoloji: Kombine Silahlar

Yükseltme Birimi: Anti- Tank

Denk Düşen Birim: Mızraklı Süvari

 

Sipahi

Ön Bilgi:  Mızraklı Süvariye denk düşen Osmanlının özel birimi. Mızraklı Süvariden daha hızlı ve daha ileri bir görüş mesafesi vardır.

 

Strateji:  Tur başına 1 hane (hex-petek) daha hareket hakkı vardır. Mızraklı Süvariyle aynı güçte olan ondan ileri görüş mesafesiyle ve de yağmalarda hız kaybetmeyişiyle de avantajlıdır.

 

Maliyet: 185 production (üretim puanı/çekiç) /  370 faith (inanç puanı)

Sınıfı: Süvari Sınıfı

Savaş Gücü Puanı: 25 strength(savaş gücü puanı)

Hareket: 5  hex-hane (petek)

Uygarlık: Osmanlı

Becerileri:

 

* Extra Sight (1) (+1 görüş mesafesi)

*No Movement Cost to Pillage (Yağmada Hareket Kaybı Olmaz)

*Formation I (Formasyon I)::::::: Süvariye Karşı %33 Savaş Bonusu

* Can Move After Attacking (Saldırıdan Sonra Hareket Edebilir)

* No Defensive Terrain Bonuses (Araziye Bağlı Savunma Bonusu Yoktur)

*Penalty Attacking Cities (33)(Şehir Saldırılarında Ceza 33):::::::Şehir saldırılarında -%33

 

 

Gerekli Kaynaklar: Horse (At Kaynak)

Gerekli Teknoloji: Metalurji

Atıl Olduğu Teknoloji: Kombine Silahlar

Yükseltme Birimi: Anti- Tank

Denk Düşen Birim: Mızraklı Süvari

 

Turtle Ship (Gobukson, Kaplumbağa Gemisi)

Ön Bilgi:  Karavelaya denk düşen Korenin özel birimi

 

Strateji: Dezavantajları kendisine denk düşen Karavela gibi okyanuslara açılamaması ekstra görüş mesafesine sahip olamaması ve yakın-döğüş saldırılarında geri çekilme becerisine sahip olamamasıdır.    Buna karşın savaş gücü puanıyla sadece karaveladan değil Çağının diğer deniz birimleri Korsan Gemisi, Firkate ve bu birimlere denk düşen özel birimlerden de üstündür.

 

Maliyet: 120 production (üretim puanı/çekiç)

Sınıfı: Yakın-dövüş Deniz Birimi

Savaş Gücü Puanı: 36 strength(savaş gücü puanı)

Hareket: 4 hex-hane (petek)

Uygarlık: Kore

Becerileri:

* Cannot Enter Deep Ocean (Okyanus Derinliklerine Giremez)

 

Gerekli Teknoloji: Astronomi

Atıl Olduğu Teknoloji:  Buhar Gücü

Yükseltme Birimi: Zırhlı

Denk Düşen Birim: Karavela

 

 

Nau

 

Ön Bilgi:  Deniz aşırı  keşifleri için ideal yakın-dövüş deniz birimi. Karavelaya denk düşen Portekizin özel birimi.

 

Strateji: Karavela dan 1 ane-hex daha hızlıdır. Ekzotik kargo becerisi sayesinde diğer uygarlıkların ve şehir-devletlerin karasularına girerek para puan ve deneyim elde eder.

 

Maliyet: 120 production (üretim puanı/çekiç)

Sınıfı: Yakın-dövüş Deniz Birimi

Savaş Gücü Puanı:  20 strength(savaş gücü puanı)

Hareket: 5 hex-hane (petek)

Uygarlık: Portekiz

Becerileri:

* Extra Sight (1) (+1 görüş mesafesi)

*Withdraw Before Melee(Yakın Döğüş Saldırılarında Geri Çekilme)::::Yakın Döğüş Saldırısı Aldığında Geri Çekilme Şansı. Hızlı Ünitelere karşı ya da sınırlı açık alanlarda bu şans azalır.

*Exotic Cargo(Egzotik Kargo)::::::: Yabancı Karasularına Girdiğinde Bir Kereliğine Para Puan(Gold) ve Deneyim(XP) Kazanma Hakkı.

 

Gerekli Teknoloji: Astronomi

Atıl Olduğu Teknoloji:  Buhar Gücü

Yükseltme Birimi: Zırhlı

Denk Düşen Birim: Karavela

Sea Beggar (Geuzenschip)

Ön Bilgi:  Hollandanın korsan gemisine denk düşen özel birimi.

 

Strateji: Korsan Gemisiyle aynı maliyet, hız ve güçte olmasına karşın becerileriyle üstün gelir. Kıyı Akıncısı 2 becerisiyle şehirlerde daha çok yağma yapabilir. İkmal becerisiyle de kendi karasuları dışında tamir edilebilir.

 

Maliyet: 150 production (üretim puanı/çekiç)

Sınıfı: Yakın-dövüş Deniz Birimi

Savaş Gücü Puanı:  25 strength(savaş gücü puanı)

Hareket: 5 hex-hane (petek)

Uygarlık: Hollanda

Becerileri:

*Coastal Raider I (Kıyı Akıncısı1):::::Şehir Saldırılarında %20 savaş bonusu; altın yağmalama şehre verilen hasarın %33 kadar

*Coastal Raider II (Kıyı Akıncısı1):::::Şehir Saldırılarında %20 savaş bonusu; altın yağmalama şehre verilen hasarın %33 kadar

*Prize Ships  (Gemi Ödülü):::: Yenilgiye uğratılan gemiyi kendi tarafına çekebilme  şansı.

*Supply (İkmal)::::::: Kendi Karasuların Dışında Tamir Hakkı. Her Tur 15 HP (Sağlık Puanı)

 

Gerekli Kaynaklar:

Gerekli Teknoloji: Navigation (Yön Bulma)

Atıl Olduğu Teknoloji: Combustion (Yanma)

Yükseltme Birimi: Destroyer

Denk Düşen Birim: Privateer (Korsan Gemisi)

Ship of the Line (Pruva Hattı Kalyonu)

Ön Bilgi:  İngilterenin Firkateye denk düşen özel birimi.

 

Strateji: Firkateye göre hem daha ucuz hem de savunmada savaş gücü puanıyla saldırıda ise menzil savaş puanıyla daha güçlüdür. Ekstra görüş mesafesiyle de Firkateden daha etkilidir.

 

Maliyet: 170  production (üretim puanı/çekiç)

Sınıfı: Denizci Menzil Birimi

Savaş Gücü Puanı: 30 strength(savaş gücü puanı)

Menzili: 2 hex-hane (petek)

Menzil Savaş Puanı: 35 range strength(menzil savaş puanı – güç puanı)

Hareket: 5 hex-hane (petek)

Uygarlık: İngeltere

Becerileri:

* Extra Sight (1) (+1 görüş mesafesi)

* May Not Melee Attack (Yakın-döğüş Saldırısı [Göğüs Göğüse Saldırı] Yapamaz)

 

 

Gerekli Kaynaklar: Iron (Demir Kaynak)

Gerekli Teknoloji:Navigation (Yön Bulma)

Atıl Olduğu Teknoloji: Elektronik

Yükseltme Birimi: Savaş Gemisi

Denk Düşen Birim: Frigate (Firkate)

 

Birimler sayfasına ulaşmak için tıklayın.

Sayısal Birim Karşılaştırma Tabloları sayfasına ulaşmak için tıklayın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.