Orta Çağ Birimler

 

Genel Silahlı Birimler:

Pikeman (Kargılı Asker)

paUNIT_PIKEMAN

Ön Bilgi:  Şövalyeler(Knight) karşısında etkilidir.

Strateji: Kargılı Asker (Pikeman), Mızraklıdan(Spearman) çok daha güçlüdür. Atlı birliklere karşı savaş bonusu alır. Bu onu Şövalye (Knight)  karşısında çağının avantajlı birimlerinden biri yapar.

Maliyet:  90 production (üretim puanı/çekiç) / 180 faith (inanç puanı)

Sınıfı: Yakın-dövüş Sınıfı (melee)

Savaş Gücü Puanı:  16 strength(savaş gücü puanı)

Hareket: 2 hex-hane (petek)

Becerileri:

* Bonus vs Mounted (50) (Süvariye karşı Bonus[50]):::::Süvariye karşı %50 savaş bonusu

Gerekli Teknoloji: Civil Service (Sivil Servis)

Atıl Olduğu Teknoloji: Metallurgy (Metlurji)

Yükseltme Birimi: Lancer (Mızraklı Süvari)

Crossbowman (Arbaletçi)

caUNIT_CROSSBOWMAN

Ön Bilgi:  Ortaçağ’ın menzil piyade birimi.

Strateji: Arbaletçi, Bileşik Okçudan (Composite Bowman) çok daha güçlüdür. Bir menzil birimi olarak iki hane(petek) çeperinde olan düşman birimlere zarar verebilir. Ancak yakın döğüş saldırıları karşısında zayıftır. Arbaletçiyi şehir savunmalarında kullanabilirsiniz.  Hareket halinde Yakın döğüş saldırılarına karşı melee (yakın döğüş birimleri) birimlerle koruyabilirsiniz.

Maliyet: 120 production (üretim puanı/çekiç) / 240  faith (inanç puanı)

Sınıfı: Okçu Sınıfı

Savaş Gücü Puanı:  13 strength(savaş gücü puanı)

Menzil Savaş Puanı: 18 range strength(menzil savaş puanı – güç puanı)

Menzili: 2 hex-hane (petek)

Hareket: 2  hex-hane (petek)

Becerileri:

* May Not Melee Attack (Yakın-dövüş Göğüs Göğüse Saldırı] Yapamaz)

Gerekli Teknoloji: Machinery(Makine)

Atıl Olduğu Teknoloji: Industrialization (Endüstrileşme)

Yükseltme Birimi: Gatling Gun (Mitralyöz)

Longswordsman (Uzunkılıçlı)

laUNIT_LONGSWORDSMAN

Ön Bilgi:  Ortaçağın güçlü piyade birimi.

Strateji: Uzunkılıçlı Ortaçağın standart piyade savaş birimidir. Şövalyeden daha güçlü ama daha yavaştır. Kargılı Askerden daha üstündür ancak Kargılı Askerin aksine “Süvariye karşı Bonus” u yoktur. Kuşatma silahlarıyla beraber şehir saldırılarında kullanılabilir.

Maliyet: 120 production (üretim puanı/çekiç) /240  faith (inanç puanı)

Sınıfı: Yakın-dövüş Sınıfı (melee)

Savaş Gücü Puanı: 21   strength(savaş gücü puanı)

Hareket: 2 hex-hane (petek)

Gerekli Kaynaklar: Iron (Demir Kaynak)

Gerekli Teknoloji: Steel(Çelik)

Atıl Olduğu Teknoloji: Gunpowder (Barut)

Yükseltme Birimi: Musketman (Arkebüzcü)

Knight (Şövalye)

kaUNIT_KNIGHT

Ön Bilgi:  Ortaçağın Süvari Birimi,  Kargılı Askerler (Pikeman) karşısında zayıf.

Strateji: Şövalye hızlı ve güçlü bir ortaçağ birimidir. Kargılı Askerler (Pikeman) hariç ortaçağın diğer sınıftan bütün birimleri karşısında etkilidir. Kendisinden önceki süvari birimleri gibi şehir saldırılarında Ceza Bonusu (penalty) alır ve engebeli arazide savunma bonusu  alamaz.

Maliyet:  120 production (üretim puanı/çekiç) / 240 faith (inanç puanı)

Sınıfı: Süvari Sınıfı

Savaş Gücü Puanı:  20 strength(savaş gücü puanı)

Hareket: 2 hex-hane (petek)

Becerileri:

*Can Move After Attacking (Saldırıdan Sonra Hareket Edebilir)

* No Defensive Terrain Bonuses (Araziye Bağlı Savunma Bonusu Yoktur)

*Penalty Attacking Cities (33)(Şehir Saldırılarında Ceza 33):::::::Şehir saldırılarında -%33

Gerekli Kaynaklar: Horse (At Kaynak)

Gerekli Teknoloji: Chivalry (Şövalyelik)

Atıl Olduğu Teknoloji: Military Science (Askeri Bilim)

Yükseltme Birimi: Cavalry (Süvari)

Trebuchet (Trebüşe)

tUNIT_TREBUCHET

Ön Bilgi:  Güçlü Ortaçağ Kuşatma Birimi, düşman şehirlerinin savunmasını azaltmak için son derece kullanışlı. Atış öncesinde kurulması için 1 hp(hareket puanı) harcanır.

Strateji: bir ortaçağ kuşatma silahı olan Trebüşe önceli Mancınıktan(Catapult) çok daha güçlü bir birimdir. Özellikle de yakın-dövüş saldırılarına karşı zayıf kalan Trebüşenin  atlı,yakın-dövüş(melee) birimleri ya da menzil (ranged) birimlerince savunulması gerekir.

Maliyet:  120 production (üretim puanı/çekiç) / 240  faith (inanç puanı)

Sınıfı: Kuşatma Sınıfı

Savaş Gücü Puanı: 12  strength(savaş gücü puanı)

Menzil Savaş Puanı: 14 range strength(menzil savaş puanı – güç puanı)

Menzili: 2 hex-hane (petek)

Hareket: 2 hex-hane (petek)

Becerileri:

* Bonus vs Cities (200) (Şehirlere Karşı 200)::::: Şehir saldırılarında %200 savaş bonus

* May Not Melee Attack (Yakın-döğüş Saldırısı [Göğüs Göğüse Saldırı] Yapamaz)

* No Defensive Terrain Bonuses (Araziye Bağlı Savunma Bonusu Yoktur)

* Must Set Up to Ranged Attack( Menzil saldırısı için kurulumu gerek)

* Limited Visibility (Sınırlı Görüş Kabiliyeti):::: -1 Görüş Mesafesi (-1 Visibility Range).

Gerekli Teknoloji: Physics (Fizik)

Atıl Olduğu Teknoloji: Chemistry (Kimya)

Yükseltme Birimi: Cannon (Top)

Galleass (Mavna)

mUNIT_GALLEASS

Ön Bilgi:  Ortaçağın Denizci Menzil Birimi. Menzil savaş gücüyle denizlerin kontrolünü elinden tutar.

Strateji:Kendisinden önceki bütün deniz birimlerinden daha güçlüdür ama bir hane (petek) daha yavaştır. Deniz birimlerine ve şehirlere karşı yakın-döğüş saldırıları yapamaz. Sığ sular dışında kalan deniz birimlerine karşı menzil atışları sayesinde etkilidir. Polinezya uygarlığına ait değilse okyanus derinliklerine giremez.

Maliyet: 100 production (üretim puanı/çekiç)

Sınıfı: Denizci Menzil Birimi

Savaş Gücü Puanı: 16  strength(savaş gücü puanı)

Menzil Savaş Puanı: 17 range strength(menzil savaş puanı – güç puanı)

Menzili:2 hex-hane (petek)

Hareket:3 hex-hane (petek)

Becerileri:

*Cannot Enter Deep Ocean (Okyanus Derinliklerine Giremez)

* May Not Melee Attack (Yakın-dövüş Saldırısı [Göğüs Göğüse Saldırı] Yapamaz)

Gerekli Teknoloji: Compass (Pusula)

Atıl Olduğu Teknoloji: Navigation(Yön Bulma)

Yükseltme Birimi: Frigate(Firkate)

Özel  Silahlı Birimler:

Landsknecht (Landskneht)

pUNIT_GERMAN_LANDSKNECHT

Ön Bilgi:  Kargılı Askere(Pikeman ) denk düşer ve ondan daha ucuzdur aynı zamanda herhangi bir hareket puanı kaybetmeden yağma yapabilir. Şehir saldırılarından para yağmalayabilir. Üretim Puanıyla elde edilemez; sadece Para Puanıyla kazanılır. Satın alındıktan hemen sonra hareket edebilir.

Strateji: Landsknehtler sadece; Politikalardan (Social Policies), Commerce (Ticaret) içerisinde yer alan Mercenary Army(Paralı Ordu) seçeneğiyle elde edilebilir. Kargılı Askerden (Pikeman )daha ucuzdur.  Şehir saldırılarında ya da geliştirmelerin (improvements) yağmalanmasıyla ilgili Becerileri(Promotions) vardır. Bu birimler, yağmacı karakterleri sayesine  kendi savaş maliyetini düşürebilir.

Sınıfı: Yakın-dövüş Sınıfı (melee)

Savaş Gücü Puanı: 16  strength(savaş gücü puanı)

Hareket: 2 hex-hane (petek)

Becerileri:

*City Plunder(Şehir Yağmacısı) Şehir saldırılarında %100  altın elde etme hakkı

* No Movement Cost to Pillage(Yağmalarda hareket puanı kaybetmez)

* Bonus vs Mounted (50) (Süvariye karşı Bonus[50]):::::Süvariye karşı %50 savaş bonusu

Gerekli Teknoloji: Civil Service (Sivil Servis)

Atıl Olduğu Teknoloji: Metallurgy (Metlurji)

Yükseltme Birimi: Lancer (Mızraklı Süvari)

Denk Düşen Birim:  Pikeman(Kargılı Askere)

İmpi

pUNIT_ZULU_IMPI

Ön Bilgi:  Şövalyeler ve diğer Süvari sınıfından birimlere karşı uzmanlaşmıştır. Kargılı Askere (Pikeman ) denk düşen Zulu Uygarlığının özel birimidir.

Strateji: İmpiler, Mızrak Fırlatma(Spear Throw) becerisiyle düşman birime saldırdığında ek hasar verir ağır yaralı düşman birimleri herhangi bir zarar görmeden yok edebilir.

Maliyet: 90 production (üretim puanı/çekiç) / 180 faith (inanç puanı)

Sınıfı: Yakın-dövüş Sınıfı (melee)

Savaş Gücü Puanı:  16  strength(savaş gücü puanı)

Hareket: 2 hex-hane (petek)

Uygarlık: Zulu

Becerileri:

* Spear Throw (Mızrak Fırlatma)::::::: Yakın-dövüş saldırılarında ekstra savaş gücü

* Bonus vs Mounted (50) (Süvariye karşı Bonus[50]):::::Süvariye karşı %50 savaş bonusu

Gerekli Teknoloji: Machinery(Makine)

Atıl Olduğu Teknoloji: Industrialization (Endüstrileşme)

Yükseltme Birimi: Gatling Gun (Mitralyöz)

Denk Düşen Birim: Pikeman(Kargılı Askere)

Chu-Ko-Nu (Çu-Ko-Nu)

cUNIT_CHINESE_CHUKONU

Ön Bilgi: Ortaçağın menzil piyade birimi. Çin Uygarlığının özel birimidir. Arbaletçiye (Crossbowman) denk düşer.

Strateji: Chu-Ko-Nu Arbaletçiden (Crossbowman) daha düşük menzil gücü puanına sahiptir. Ancak bir turda iki kez saldırabilir. Bu sayede saldırı altında olan bir şehir garnizonunda çok iyi savunma yapar.

Maliyet: 120  production (üretim puanı/çekiç) / 240faith (inanç puanı)

Sınıfı: Okçu Sınıfı

Savaş Gücü Puanı:  13 strength(savaş gücü puanı)

Menzil Savaş Puanı: 14 range strength(menzil savaş puanı – güç puanı)

Menzili: 2 hex-hane (petek)

Hareket: 2 hex-hane (petek)

Uygarlık: ÇİN

Becerileri:

*May Attack Twice(İki Kez Saldırabilir)

* May Not Melee Attack (Yakın-dövüş Göğüs Göğüse Saldırı] Yapamaz)

Gerekli Teknoloji: Machinery(Makine)

Atıl Olduğu Teknoloji: Industrialization (Endüstrileşme)

Yükseltme Birimi: Gatling Gun (Mitralyöz)

Denk Düşen Birim:  Crossbowman (Arbaletçi)

Longbowman (Uzun Yaycı)

cUNIT_ENGLISH_LONGBOWMAN

Ön Bilgi:  Ortaçağ menzil piyade birimi. İngilterenin özel birimidir. Arbaletçiye (Crossbowman) denk düşer. Range(Menzil) becerisi sayesinde +1 hane menzil elde eder.

Strateji: Okçu sınıfından en uzun menzilli birimidir. Diğer okçu birimler gibi yakın-dövüş saldırıları karşısında savunmaları düşüktür.

Maliyet:  120 production (üretim puanı/çekiç) / 240  faith (inanç puanı)

Sınıfı: Okçu Sınıfı

Savaş Gücü Puanı:  13 strength(savaş gücü puanı)

Menzil Savaş Puanı: 18 range strength(menzil savaş puanı – güç puanı)

Menzili: 3 hex-hane (petek)

Hareket:2 hex-hane (petek)

Uygarlık: İngiltere

Becerileri:

* Range(Menzil):::::+1 hex-hane (petek) Menzil

* May Not Melee Attack (Yakın-dövüş Göğüs Göğüse Saldırı] Yapamaz)

Gerekli Teknoloji: Machinery(Makine)

Atıl Olduğu Teknoloji: Industrialization (Endüstrileşme)

Yükseltme Birimi: Gatling Gun (Mitralyöz)

Denk Düşen Birim: Crossbowman (Arbaletçi)

Samurai(Samuray)

lUNIT_JAPANESE_SAMURAI

Ön Bilgi: Güçlü Ortaçağ piyade birimi. Japonyanın özel birimi. Bu birim Uzunkılıçlıya(Longswordsman) göre daha etkin savaş gücüne ve daha çabuk Büyük General üretme şansına sahiptir. Samuray balıkçı teknesine (Fishing Boats) dönüştürülebilir.

Strateji: Shock I(Şok 1) becerisine sahiptir. Bu açık arazide Samuraya savaş bonusu kazandırır. Çarpışmalarda gösterdiği başarılar Büyük General üretimini hızlandırır. Samurayların balıkçı teknesine (Fishing Boats) dönüştürülebilmesi sayesinde barış zamanlarında askeri maliyet hafifletilmiş olur.

Maliyet:  120production (üretim puanı/çekiç) /  240faith (inanç puanı)

Sınıfı: Yakın-dövüş Sınıfı (melee)

Savaş Gücü Puanı:   21strength(savaş gücü puanı)

Hareket: 2 hex-hane (petek)

Uygarlık: Japon

Becerileri:

* Shock I(Şok 1)::::::: Açık Arazide +% 15 savaş bonusu.

*Great Generals II (Büyük Generaller II) :::::::::: Savaşarak Büyük General Elde Etme Olasılığı Çok Yüksek

Gerekli Kaynaklar:

Gerekli Teknoloji: Steel(Çelik)

Atıl Olduğu Teknoloji: Gunpowder (Barut)

Yükseltme Birimi: Musketman (Arkebüzcü)

Denk Düşen Birim:  Longswordsman (Uzunkılıçlı)

Berserker

lUNIT_DANISH_BERSERKER

Ön Bilgi:  Denizden yapılacak saldırılarda uzmanlaşmış Ortaçağın güçlü, kara birimi. Danimarkanın özel birimidir. Uzunkılıçlıya (Longswordsman) denk düşer ancak ondan farklı ve önceki bir teknolojiyle Metal Döküm (Metal Casting) teknolojisiyle ortaya çıkar

Strateji: Bu birim Uzunkılıçlıya (Longswordsman)  göre +1 Hareket puanıyla manevra kabiliyeti kazanır askeri sevkiyatların hızlanmasını sağlar.  Yüzergezer (Amphibious) becerisyle hiç ceza almadan kıyı saldırılarını gerçekleştirebilir. Metal Döküm (Metal Casting) teknolojisiyle üretilmesi kendisine denk düşen Uzunkılıçlılardan (Longswordsman) daha önce üretilmesini sağlar.

Maliyet:  120 production (üretim puanı/çekiç) / 240 faith (inanç puanı)

Sınıfı: Yakın-dövüş Sınıfı (melee)

Savaş Gücü Puanı:  21 strength(savaş gücü puanı)

Hareket:3 hex-hane (petek)

Uygarlık: Danimarka

Becerileri:

*Yüzergezer (Amphibious)::::::Deniz ya da nehir kıyısından saldırdığında ceza puanı almaz.

Gerekli Kaynaklar: Iron (Demir Kaynak)

Gerekli Teknoloji: Metal Casting (Metal Döküm)

Atıl Olduğu Teknoloji: Gunpowder (Barut)

Yükseltme Birimi: Musketman (Arkebüzcü)

Denk Düşen Birim: Longswordsman (Uzunkılıçlı)

Keshik(Keşik)

kUNIT_MONGOLIAN_KESHIK

Ön Bilgi: Moğol özel birimi Şövalyeye (Knight) denktir. Menzil atışı, yüksek hareket puanı ve % 50 daha hızlı beceri elde etme avantajı Keşiki Ortaçağın en tehlikeli birimi yapmakta. Savaşlarda da iki katı daha hızlı Büyük General kazandırır.

Strateji: Şövalyeye denk düşen Keşik +1 hane daha hızlı gider. Moğolların Lider Özelliği sayesinde Keşikin hızı 1hp daha artarak toplamda 6hp olur (Şövalyenin (Knight) hareket puanı 4hp). Bu sayede Keşik hem şehir kuşatmalarında hem de meydan taarruzlarında ölümcül bir birim haline gelir. Hızlı Öğrenme (Quick Study) becerisi sayesinde savaşlardan elde ettiği deneyim puanı daha çabuk artar.

Great Generals I (Büyük Generaller I) becerisiyse general elde etme hızını artırır. Yine Moğolların özel birimi olan Han(Khan)la beraber Keşikler savaşlarda çok daha etkili olacaktır. Saldırıdan sonra hareket edebilir ancak kendisine denk düşen Şövalye(Knight)  gibi Yakın-dövüş saldırıları(melee attack) yapamaz.

Maliyet:120  production (üretim puanı/çekiç) /240  faith (inanç puanı)

Sınıfı: Süvari Sınıfı

Savaş Gücü Puanı: 15  strength(savaş gücü puanı)

Menzil Savaş Puanı: 16 range strength(menzil savaş puanı – güç puanı)

Menzili: 2hex-hane (petek)

Hareket: 5 hex-hane (petek)

Uygarlık: Moğol

Becerileri:

*Can Move After Attacking (Saldırıdan Sonra Hareket Edebilir)

*Quick Study (Hızlı Öğrenme):::::::: 50% daha hızlı beceri(promotion) elde eder.

*Great Generals I (Büyük Generaller I) :::::::::Savaşarak Büyük General Elde Etme Olasılığı Yüksek

* No Defensive Terrain Bonuses (Araziye Bağlı Savunma Bonusu Yoktur)

*Penalty Attacking Cities (33)(Şehir Saldırılarında Ceza 33):::::::Şehir saldırılarında -%33

* May Not Melee Attack (Yakın-dövüş Göğüs Göğüse Saldırı] Yapamaz)

Gerekli Kaynaklar: Horse (At Kaynak)

Gerekli Teknoloji: Chivalry (Şövalyelik)

Atıl Olduğu Teknoloji: Military Science (Askeri Bilim)

Yükseltme Birimi: Cavalry (Süvari)

Denk Düşen Birim: Knight (Şövalye)

Mandekalu Cavalry (Mandekalu Süvarisi)

kUNIT_SONGHAI_MUSLIMCAVALRY

Ön Bilgi:  Güçlü Ortaçağ süvari birimi.  Şövalyeye (Knight) denk düşen Songhay Medeniyetinin özel birimi. Kargılı Askerler (Pikeman) karşısında zayıftır.

Strateji: Şövalyenin aksine şehir saldırılarında ceza puanı almaz. Üretim maliyeti Şövalyeye (Knight) göre daha düşüktür.

Maliyet: 110 production (üretim puanı/çekiç) /220  faith (inanç puanı)

Sınıfı: Süvari Sınıfı

Savaş Gücü Puanı: 20  strength(savaş gücü puanı)

Hareket:4 hex-hane (petek)

Uygarlık: Songhay

Becerileri:

*Can Move After Attacking (Saldırıdan Sonra Hareket Edebilir)

* No Defensive Terrain Bonuses (Araziye Bağlı Savunma Bonusu Yoktur)

Gerekli Kaynaklar: Horse (At Kaynak)

Gerekli Teknoloji: Chivalry (Şövalyelik)

Atıl Olduğu Teknoloji: Military Science (Askeri Bilim)

Yükseltme Birimi: Cavalry (Süvari)

Denk Düşen Birim: Knight (Şövalye)

Conquistador (Fetihçi)

kUNIT_SPANISH_CONQUISTADOR

Ön Bilgi: Keşifçilik ve koloni kurmada uzmanlaşmış Ortaçağ birimidir. Şövalyeye (Knight) denk düşer. İspanyanın özel birimidir.

Strateji: Conquistador hem karada hem de denizde güçlü olan çok amaçlı bir birimdir. Ekstra görüş becerisiyle keşiflerde uzmandır. Aynı zamanda, İspanyanın başkentinin bulunduğu kıta dışındaki topraklarda yeni şehir kurma yeteneğine sahiptir. Suda deniz birimlerine karşı kendini savunma becerisine sahiptir. Ayrıca şehir saldırılarında ceza puanı almaz. Üretim maliyeti Şövalyeden (Knight) daha fazladır.

Maliyet:  135 production (üretim puanı/çekiç) /  270 faith (inanç puanı)

Sınıfı: Süvari Sınıfı

Savaş Gücü Puanı: 20  strength(savaş gücü puanı)

Hareket: 4hex-hane (petek)

Uygarlık: İspanya

Becerileri:

*Can Move After Attacking (Saldırıdan Sonra Hareket Edebilir)

*Extra Sight (2) (+2 görüş mesafesi)

*Embarkation with Defense(Su savunması):::::: Suya inen birimlere  2 katı savuma gücü

* No Defensive Terrain Bonuses (Araziye Bağlı Savunma Bonusu Yoktur)

Gerekli Kaynaklar: Horse (At Kaynak)

Gerekli Teknoloji: Chivalry (Şövalyelik)

Atıl Olduğu Teknoloji: Military Science (Askeri Bilim)

Yükseltme Birimi: Cavalry (Süvari)

Denk Düşen Birim: Knight (Şövalye)

Camel Archer (Deve Okçusu)

kUNIT_ARABIAN_CAMELARCHER

Ön Bilgi: Ortaçağ süvari birimi.  Şövalyeye (Knight) denk düşen Arap Medeniyetinin özel birimi. Şövalye gibi Yakın-dövüş saldırıları (melee attack) yerine menzil atışları (ranged attack) yapar.

Strateji: Kendisine denk düşen Şövalye (Knight) karşısında savaş gücü puanı düşüktür. Buna karşın Menzil Savaş Puanı yüksektir iki hane(petek) ötesindekilere menzil atışlarıyla etkili saldırılarda bulunur. Diğer süvari birimleri gibi Kargılı Askerler (Pikeman)saldırıları karşısında etkisizdir.

Maliyet: 120 production (üretim puanı/çekiç) /240  faith (inanç puanı)

Sınıfı: Süvari Sınıfı

Savaş Gücü Puanı: 17  strength(savaş gücü puanı)

Menzil Savaş Puanı: 21 range strength(menzil savaş puanı – güç puanı)

Menzili: 2 hex-hane (petek)

Hareket:4 hex-hane (petek)

Uygarlık: Arap

Becerileri:

*Can Move After Attacking (Saldırıdan Sonra Hareket Edebilir)

* No Defensive Terrain Bonuses (Araziye Bağlı Savunma Bonusu Yoktur)

*Penalty Attacking Cities (33)(Şehir Saldırılarında Ceza 33):::::::Şehir saldırılarında -%33

* May Not Melee Attack (Yakın-dövüş Göğüs Göğüse Saldırı] Yapamaz)

Gerekli Kaynaklar: Horse (At Kaynak)

Gerekli Teknoloji: Chivalry (Şövalyelik)

Atıl Olduğu Teknoloji: Military Science (Askeri Bilim)

Yükseltme Birimi: Cavalry (Süvari)

Denk Düşen Birim: Knight (Şövalye)

Naresuan’s Elephant (Naresuan’ın Fili)

kUNIT_SIAMESE_WARELEPHANT

Ön Bilgi:  Ortaçağın en güçlü süvari birimi. Şövalyeye (Knight) denk düşen Siyam Uygarlığının özel birimi.

Strateji: Şövalyeden daha yavaş ama daha güçlüdür. Süvari sınıfından birimlere karşı ek savaş bonusu vardır.

Maliyet: 120  production (üretim puanı/çekiç) / 240  faith (inanç puanı)

Sınıfı: Süvari Sınıfı

Savaş Gücü Puanı: 25  strength(savaş gücü puanı)

Hareket: 3 hex-hane (petek)

Uygarlık: Siyam

Becerileri:

* Can Move After Attacking (Saldırıdan Sonra Hareket Edebilir)

* Bonus vs Mounted (50) (Süvariye karşı Bonus[50]):::::Süvariye karşı %50 savaş bonusu

* No Defensive Terrain Bonuses (Araziye Bağlı Savunma Bonusu Yoktur)

* Penalty Attacking Cities (33)(Şehir Saldırılarında Ceza 33):::::::Şehir saldırılarında -%33

Gerekli Kaynaklar: Horse (At Kaynak)

Gerekli Teknoloji: Chivalry (Şövalyelik)

Atıl Olduğu Teknoloji: Military Science (Askeri Bilim)

Yükseltme Birimi: Cavalry (Süvari)

Denk Düşen Birim: Knight (Şövalye)

Hwacha (Ateş Aracı)

tUNIT_KOREAN_HWACHA

Ön Bilgi:  Ortaçağın Anti-personel roket birimi. Arazi birimlerine karşı güçlü, ama şehirlere karşı zayıf. Sadece Kore inşa edebilir. Korenin özel birimi, Trebüşeye (Trebuchet) denk düşer.

Strateji: Ateş Aracı (Hwacha)düşman kara birimlerine karşı son derece etkilidir. Trebüşe (Trebuchet) gibi yavaş bir birimdir; atış öncesinde kurulması için 1 hp(hareket puanı) harcanır. Ancak Trebüşe (Trebuchet) ceza puanına ve Şehirlere Karşı bonus becerisine sahip değildir. Menzil savaş puanı Trebüşeye (Trebuchet) göre çok daha fazladır.

Maliyet: 120 production (üretim puanı/çekiç) /240  faith (inanç puanı)

Sınıfı: Kuşatma Sınıfı

Savaş Gücü Puanı: 11 strength(savaş gücü puanı)

Menzil Savaş Puanı:26 range strength(menzil savaş puanı – güç puanı)

Menzili: 2 hex-hane (petek)

Hareket: 2 hex-hane (petek)

Uygarlık: Kore

Becerileri:

* May Not Melee Attack (Yakın-döğüş Saldırısı [Göğüs Göğüse Saldırı] Yapamaz)

* No Defensive Terrain Bonuses (Araziye Bağlı Savunma Bonusu Yoktur)

* Must Set Up to Ranged Attack( Menzil saldırısı için kurulumu gerek)

Gerekli Teknoloji: Physics (Fizik)

Atıl Olduğu Teknoloji: Chemistry (Kimya)

Yükseltme Birimi: Cannon (Top)

Denk Düşen Birim: Trebuchet (Trebüşe)

Great Galleass (Dev Mavna)

mUNIT_VENETIAN_GALLEASS

Ön Bilgi: Güçlü Ortaçağ Dönemi Deniz Birimi. Menzil saldırılarıyla denizlerin kontrolünü elinden tutar. Venediklilerin özel birimi.

Strateji: Mavnadan (Galleass) daha fazla Savaş Gücü Puanı ve Menzil Savaş Puanına sahiptir ama daha pahalıdır.

Maliyet:  110 production (üretim puanı/çekiç) /  faith (inanç puanı)

Sınıfı:

Savaş Gücü Puanı: 18   strength(savaş gücü puanı)

Menzil Savaş Puanı: 20 range strength(menzil savaş puanı – güç puanı)

Menzili: 2 hex-hane (petek)

Hareket: 3 hex-hane (petek)

Uygarlık: Venedik

Becerileri:

*Cannot Enter Deep Ocean (Okyanus Derinliklerine Giremez)

* May Not Melee Attack (Yakın-dövüş Saldırısı [Göğüs Göğüse Saldırı] Yapamaz)

Gerekli Teknoloji: Compass (Pusula)

Atıl Olduğu Teknoloji: Navigation(Yön Bulma)

Yükseltme Birimi: Frigate(Firkate)

Denk Düşen Birim:  Galleass (Mavna)

Birimler sayfasına ulaşmak için tıklayın.

Sayısal Birim Karşılaştırma Tabloları sayfasına ulaşmak için tıklayın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.