Klasik Çağ Birimler

 

Genel Silahlı Birimler:

Composite Bowman (Kompleks Okçu- Bileşik Okçu)

Composite Bowman

Ön Bilgi:  Klasik Çağın okçu birimi

Strateji: Bileşik Okçu, Okçudan (Archer) daha güçlüdür. Bir Menzil birimi olarak 2 hane(hex) çeperini vurabilir. Çeperindeki dağ, tepe ve ormanlık alan menzil mesafesini kısıtlar. Yakın-dövüş(melee) saldırılarına karşı zayıftır. Şehir savunması için kullanılabilir. Şehir merkezi dışında yakın dövüş birimlerinin koruması gerekebilir.

Maliyet: 75 production (üretim puanı/çekiç) / 150 faith (inanç puanı)

Sınıfı: Okçu Sınıfı

Savaş Gücü Puanı:  7 strength(savaş gücü puanı)

Menzil Savaş Puanı: 10 range strength(menzil savaş puanı – güç puanı)

Menzili: 2 hex-hane (petek)

Hareket: 2 hex-hane (petek)

Becerileri:

* May Not Melee Attack (Yakın-dövüş Saldırısı [Göğüs Göğüse Saldırı] Yapamaz)

Gerekli Teknoloji: Construction (İnşaat)

Atıl Olduğu Teknoloji: Machinery (Mekanizma)

Yükseltme Birimi: Crossbowman (Arbaletçi)

 

Swordsman (Kılıçlı)

Swordsman

Ön Bilgi:  Klasik Çağın güçlü, cephe birimi.

Strateji: Kılıçlı, Mızraklı (Spearman) ve Savaşçıdan(Warrior) daha güçlüdür. Erken-çağın şehirlerine düzenlenen saldırılarda çok kullanışlıdır.

Maliyet: 75 production (üretim puanı/çekiç) / 150 faith (inanç puanı)

Sınıfı: Yakın-dövüş Sınıfı (melee)

Savaş Gücü Puanı:  14 strength (savaş gücü puanı)

Hareket: 2hex-hane (petek)

Gerekli Kaynaklar: Iron(demir)

Gerekli Teknoloji: Iron Working (Demir İşçiliği)

Atıl Olduğu Teknoloji: Steel (Çelik)

Yükseltme Birimi: Longswordsman (Uzunkılıçlı)

 

Horseman (Atlı)

Horseman

Ön Bilgi:  Hızlı ve güçlü erken-oyun süvari birimidir. Mızraklılar karşısında zayıftır.

Strateji: Atlı, hız ve yakın-dövüş(melee) saldırılarıyla kombine edilmiş ilk güçlü süvari birimidir. Antik Çağ ve Klasik Çağda Mızraklı (Spearman) dışındaki bütün genel-birimlerine karşı etkilidir.  Şehir saldırılarında etkisizdir (Şehir savunması ileri derecede zayıflatılmamışsa). Düz ve engebeli arazilerde hızı sayesinde ve Atlı Okçuda (Chariot Archer) olan Engebeli Arazi Cezasını (Rough Terrain Penalty) almadığı için manevra yapabilme yeteneğine sahiptir. Vur-kaç taktiklerinde ve yağmalarda çok kullanışlıdır.

Maliyet:  75 production (üretim puanı/çekiç) / 150 faith (inanç puanı)

Sınıfı: Süvari Sınıfı

Savaş Gücü Puanı: 12 strength(savaş gücü puanı)

Hareket: 4 hex-hane (petek)

Becerileri:

*Can Move After Attacking (Saldırıdan Sonra Hareket Edebilir)

* No Defensive Terrain Bonuses (Araziye Bağlı Savunma Bonusu Yoktur)

*Penalty Attacking Cities (33)(Şehir Saldırılarında Ceza 33):::::::Şehir saldırılarında -%33

Gerekli Kaynaklar: At kaynak (Horse)

Gerekli Teknoloji: Horseback Riding (Binicilik)

Atıl Olduğu Teknoloji: Chivalry (Şövalyelik)

Yükseltme Birimi: Knight (Şövalye)

 

Catapult (Mancınık)

Catapult

Ön Bilgi:  Oyunun ilk genel kuşatma birimi. Belirli bir mesafeden birimleri ve şehirleri vurarak büyük hasar verebilir.

Strateji: Mancınık, düşman şehirlerini fethetmekte kullanışlı bir erken-oyun kuşatma birimidir. Yakın- dövüş(melee) saldırıları karşısında oldukça zayıftır. Yakın-dövüş(melee) saldırılarına karşı her zaman diğer birimlerle korunması gerekir. Atış yapması için bir turunu kurulumu için harcayacaktır (yol üzerindeyse bu geçerli olmayabilir).

Maliyet:  75production (üretim puanı/çekiç) /  150faith (inanç puanı)

Sınıfı: Kuşatma Sınıfı

Savaş Gücü Puanı: 7 strength(savaş gücü puanı)

Menzil Savaş Puanı: 8 range strength(menzil savaş puanı – güç puanı)

Menzili: 2 hex-hane (petek)

Hareket: 2 hex-hane (petek)

Becerileri:

* Bonus vs Cities (200) (Şehirlere Karşı 200)::::: Şehir saldırılarında %200 savaş bonus

* May Not Melee Attack (Yakın-döğüş Saldırısı [Göğüs Göğüse Saldırı] Yapamaz)

* No Defensive Terrain Bonuses (Araziye Bağlı Savunma Bonusu Yoktur)

* Must Set Up to Ranged Attack( Menzil saldırısı için kurulumu gerek)

* Limited Visibility (Sınırlı Görüş Kabiliyeti):::: -1 Görüş Mesafesi (-1 Visibility Range).

Gerekli Teknoloji: Mathematics (Matematik)

Atıl Olduğu Teknoloji: Physics (Fizik)

Yükseltme Birimi:  Trebuchet( Trebüşe)

Özel Silahlı Birimler:

Kris Swordsman (Kris Kılıç Savaşçısı)

Kris Swordsman

Ön Bilgi:  Klasik Çağ Yakın-dövüş(melee) birimi. Kris Kılıç Savaşçısı yaptığı ya da maruz kaldığı ilk saldırıdan hemen sonra mistik kılıç/gizli silah (Mystic Blade) adlı grup içerisinde yer alan 8 beceriden birini kazanır.  Endonezyanın özel birimidir.

Strateji: Kris Kılıç Savaşçısı, Kılıçlıya (Swordsman)denk düşer. İlk saldırıdan sonra Gizli Silahın (Mystic Blade) hangi beceri olduğu ortaya çıkar. Bu grup içerisinde 2si negatif(ceza) 8 beceri vardır. Bu beceriler:

*Invulnerability(Sağlamlık) +Savunmada 30%Savaş Bonusu. İyileşirken+20 HP(Sağlık Puanı)

*Sneak Attack(Ani Saldırı): Kanat Saldırısı( Flank attack) bonusunda 50% artış

*Heroism(Kahramanlık): Bu beceriyi alan birim ve 2 hane çeperindeki dost birimler Büyük General(Great General) bonusu kazanırlar.

*Ambition(Hırs): Saldırıda +50% Savaş Bonusu. Savunmada -20% Ceza

*Restlessness(Huzursuzluk): Aynı turda 2 kez saldırı hakkı, +1 Hareket Puanı

*Recruitment (Takviye): Barbar olmayan bir birimi yok ettiğinde 50HP (Sağlık Puanı) iyileşme.

**Enemy Blade( Düşman Kılıcı): Tur bittiğinde düşman topraklarında kalırsa -20 HP(Sağlık Puanı).

**Evil Spirits(Kötü Ruhlar): Saldırıda -10%  Savunmada -30% ceza bonusu.

Maliyet: 75 production (üretim puanı/çekiç) / 150 faith (inanç puanı)

Sınıfı: Yakın-döğüş Sınıfı (melee)

Savaş Gücü Puanı:  14 strength (savaş gücü puanı)

Hareket: 2hex-hane (petek)

Uygarlık: Endonezya

Becerileri:

*Mystic Blade (Mistik Kılıç/ Gizli Silah)

Gerekli Kaynaklar: Iron(demir)

Gerekli Teknoloji: Iron Working (Demir İşçiliği)

Atıl Olduğu Teknoloji: Steel (Çelik)

Yükseltme Birimi: Longswordsman (Uzunkılıçlı)

Denk Düşen Birim: Swordsman (Kılıçlı)

 

Legion (Lejyoner)

Legion

Ön Bilgi:  Klasik Çağın güçlü, cephe kara birimi. Romanın özel birimi olan Lejyoner kendisine denk düşen Kılıçlıdan(Swordsman) daha yüksek savaş gücü puanına (combat strength) sahiptir

Strateji: Klasik Çağın en yüksek Savaş Gücü Puanına (Combat Strength) sahip yakın-dövüş(melee) birimidir. Lejyonerler işçiler gibi yol ve kale inşa edebilir.

Maliyet:  75 production (üretim puanı/çekiç) /  150 faith (inanç puanı)

Sınıfı:  Yakın-dövüş Sınıfı

Savaş Gücü Puanı: 17 strength(savaş gücü puanı)

Hareket: 2 hex-hane (petek)

Uygarlık: Roma

Gerekli Kaynaklar: Iron(demir)

Gerekli Teknoloji: Iron Working (Demir İşçiliği)

Atıl Olduğu Teknoloji: Gunpowder (Barut)

Yükseltme Birimi: Longswordsman (Uzunkılıçlı)

Denk Düşen Birim: Swordsman (Kılıçlı)

 

Mohawk Warrior (Mohawk Savaşçısı)

Mohawk Warrior

Ön Bilgi: Klasik Çağın güçlü, cephe kara birimi. İrokuaların Kılıçlıya (Swordsman) denk düşen özel birimi.

Strateji: Kılıçlıyla(Swordsman)  düz arazilerde ve tepelik bölgelerde aynı savaş bonusuna sahiptir. Ancak Orman(forest) ve cangılda(jungle) kılıçlıdan daha yüksek oranda savaş bonusu kazanır. Mohawk Savaşçısının üretilmesi için Demir kaynağa(Iron) ihtiyaç duyulmaz.

Maliyet: 75 production (üretim puanı/çekiç) / 150 faith (inanç puanı)

Sınıfı: Yakın-dövüş Sınıfı

Savaş Gücü Puanı: 14 strength (savaş gücü puanı)

Hareket: 2hex-hane (petek)

Uygarlık: İrokualar

Becerileri:

* Combat Bonus in Forest/Jungle (33)(Orman ve Cangılda Savaş Bonusu)(33):::::::Orman ve Cangılda %33 Savaş Bonusu.

Gerekli Teknoloji: Iron Working (Demir İşçiliği)

Atıl Olduğu Teknoloji: Gunpowder (Barut)

Yükseltme Birimi: Longswordsman (Uzunkılıçlı)

Denk Düşen Birim: Swordsman (Kılıçlı)

 

African Forest Elephant (Afrika Orman Fili)

African Forest Elephant

Ön Bilgi:  Güçlü erken-oyun Süvari Birimi. Mızraklılar (Spearmen) karşısında zayıf. Atlıya(Horseman) denk düşen Afrika Orman Fili, Kartacanın özel birimidir. Atlıdan daha yüksek Savaş Gücü Puanına (Combat Strenght) sahiptir ve çeperindeki düşman birimlerinin Savaş Gücü Puanını (Combat Strenght) düşürür.

Strateji: Afrika Orman Fili, Atlıdan(Horseman) daha pahalı ve daha yavaş ama daha güçlüdür. Saldırıdan sonra hareket edebilir. Ayrıca çeperindeki düşman birimin savaş bonusunu -%10 düşürür. Savaşta başarılı olan Afrika Orman Filinin Büyük General (Great General) kazandırma olasılığı daha fazladır. Üretilmesi için herhangi bir Stratejik kaynak gerekmez.

Maliyet:  100 production (üretim puanı/çekiç) / 200 faith (inanç puanı)

Sınıfı: Süvari Sınıfı

Savaş Gücü Puanı:  14 strength(savaş gücü puanı)

Hareket: 3 hex-hane (petek)

Uygarlık: Kartaca

Becerileri:

*Can Move After Attacking (Saldırıdan Sonra Hareket Edebilir)

* No Defensive Terrain Bonuses (Araziye Bağlı Savunma Bonusu Yoktur)

*Penalty Attacking Cities (33)(Şehir Saldırılarında Ceza 33):::::::Şehir saldırılarında -%33

*Feared Elephant (Korkutucu Fil):::::Çeperindeki düşman birimlere -10% savaş bonusu cezası.

*Great Generals II (Büyük Generaller II) :::::::::: Savaşarak Büyük General Elde Etme Olasılığı Çok Yüksek

Gerekli Teknoloji: Horseback Riding (Binicilik)

Atıl Olduğu Teknoloji: Chivalry (Şövalyelik)

Yükseltme Birimi: Knight (Şövalye)

Denk Düşen Birim:  Horseman(Atlı)

 

Cataphract (Kataprakt)

Cataphract

Ön Bilgi:  Güçlü erken-oyun Süvari birimi. Mızraklılara ( Spearmen) karşı zayıf. Bizans uygarlığının özel birimi. Atlıya(Horseman) denk düşen Kataprakt Atlıdan (Horseman) daha yüksek Savaş Gücü Puanına (Combat Strength) sahip, savunmada daha iyi ve şehir saldırılarında Atlıdan (Horseman) daha etkilidir.

Strateji: Kataprakt,  Bizansın Atlıya (Horseman) denk düşen birimidir. Atlıdan (Horseman) daha yavaş ama daha güçlüdür; bu onu Şövalyeye(Knight) kadar en tehlikeli süvari birimi yapar. Saldırıdan sonra hareket edebilir. Atlı (Horseman) gibi araziye bağlı ceza puanı almadığı için savunmada daha avantajlıdır. Şehir saldırılarında aldığı ceza puanıda daha düşüktür.

Maliyet:  75 production (üretim puanı/çekiç) /  150 faith (inanç puanı)

Sınıfı: Süvari Sınıfı

Savaş Gücü Puanı:  15 strength(savaş gücü puanı)

Hareket: 3 hex-hane (petek)

Uygarlık: Bizans

Becerileri:

*Penalty Attacking Cities (25)(Şehir Saldırılarında Ceza 25):::::::Şehir saldırılarında -%25

*Can Move After Attacking (Saldırıdan Sonra Hareket Edebilir)

Gerekli Kaynaklar: Horse (At kaynak)

Gerekli Teknoloji: Horseback Riding (Binicilik)

Atıl Olduğu Teknoloji: Chivalry (Şövalyelik)

Yükseltme Birimi: Knight (Şövalye)

Denk Düşen Birim:  Horseman(Atlı)

 

Companion Cavalry (Hetayroi)

Companion Cavalry

Ön Bilgi:  Hızlı ve güçlü erken-oyun Süvari birimi. Yunan Uygarlığının Atlıya(Horseman) denk düşen özel birimidir. Mızraklılara ( Spearmen) karşı zayıftır. Hetayroi Atlıdan(Horseman) hem daha güçlü hem de daha hızlıdır. Çarpışmalarda Büyük Generalin (Great General) ortaya çıkmasını hızlandırır.

Strateji: Kendisine denk düşen diğer birimlerden en büyük avantajı hızıdır. Örneğin kendisine denk düşen Afrika Orman Filinden 2hane(hex) daha hızlı gider ayrıca Afrika Orman Filiyle aynı Savaş Gücü Puanına sahiptir ve daha hızlı üretilebilir. Saldırıdan sonra hareket edebilir. Diğer süvari birimleri gibi Mızraklılara (Spearmen) karşı zayıftır. Üretilmesi için at Kaynak(Horse) ihtiyacı duyulur. Büyük Generalin (Great General) daha hızlı ortaya çıkmasını sağlayan Beceriye(Abilities) sahiptir.

Maliyet: 75 production (üretim puanı/çekiç) / 150 faith (inanç puanı)

Sınıfı: Süvari Sınıfı

Savaş Gücü Puanı: 14 strength(savaş gücü puanı)

Hareket: 5 hex-hane (petek)

Uygarlık: Yunan

Becerileri:

*Can Move After Attacking (Saldırıdan Sonra Hareket Edebilir)

* No Defensive Terrain Bonuses (Araziye Bağlı Savunma Bonusu Yoktur)

*Penalty Attacking Cities (33)(Şehir Saldırılarında Ceza 33):::::::Şehir saldırılarında -%33

* Great Generals I (Büyük Generaller I):::::::::Savaşarak Büyük General Elde Etme Olasılığı Yüksek

Gerekli Kaynaklar: Horse (At Kaynak)

Gerekli Teknoloji: Horseback Riding (Binicilik)

Atıl Olduğu Teknoloji: Chivalry (Şövalyelik)

Yükseltme Birimi: Knight (Şövalye)

Denk Düşen Birim:  Horseman(Atlı)

 

Ballista (Balista) (Askeri Birim)

Ballista

Ön Bilgi:  Romalıların Mancınığa(Catapult) denk düşen özel birimi. Mancınık gibi bir tur kurulumunu beklemek gerekir. Mancınıktan daha yüksek bir Savaş Gücü Puanına ve Menzil Savaş Puanına(Range Strenght) sahiptir.

Strateji: Mancınıkla(Catapult)  aynı becerileri sahip Balista denk düşen birim Şehir Kuşatmalarında Mancınıktan daha üstündür. Ancak yakın-dövüş(melee) saldırılarında Mancınık(Catapult)  gibi etkisizdir. Diğer birimler tarafında korunması gerekir.

Maliyet: 75 production (üretim puanı/çekiç) /150  faith (inanç puanı)

Sınıfı: Sınıfı: Kuşatma Sınıfı

Savaş Gücü Puanı:  8 strength (savaş gücü puanı)

Menzil Savaş Puanı: 10 range strength (menzil savaş puanı – güç puanı)

Menzili: 2 hex-hane (petek)

Hareket: 2 hex-hane (petek)

Uygarlık: Roma

Becerileri:

* Bonus vs Cities (200) (Şehirlere Karşı 200)::::: Şehir saldırılarında %200 savaş bonus

* May Not Melee Attack (Yakın-döğüş Saldırısı [Göğüs Göğüse Saldırı] Yapamaz)

* No Defensive Terrain Bonuses (Araziye Bağlı Savunma Bonusu Yoktur)

* Must Set Up to Ranged Attack( Menzil saldırısı için kurulumu gerek)

* Limited Visibility (Sınırlı Görüş Kabiliyeti):::: -1 Görüş Mesafesi (-1 Visibility Range).

 

Gerekli Teknoloji: Mathematics (Matematik)

Atıl Olduğu Teknoloji: Physics (Fizik)

Yükseltme Birimi:  Trebuchet( Trebüşe)

Denk Düşen Birim:  Catapult (Mancınık)

 

Siege Tower (Kuşatma Kulesi)

Siege Tower

Ön Bilgi:  Güçlü yakın-dövüş(melee) kuşatma birimi. Asur Medeniyetinin Mancınığa denk düşen özel birimdir. Şehir merkezine dayanmış yakınındaki birimlere Şehir Saldırıları (City Attack) bonusu kazandırır.

Strateji: Asurluların Kuşatma Kulesi Mancınığa denk düşer bununla beraber Hun Uygarlığının özel birimi Koçbaşıyla (Battering Ram) büyük benzerlik gösterir. Onun gibi menzil atışıyla değil yakın-döğüş saldırılarıyla şehir merkezinin direncini kırar. Şehir saldırıları bonusu, Koçbaşından (Battering Ram) daha düşüktür ancak savunma cezası almaması, ekstra görüş alanına sahip olması ve yakınındaki birimlere şehir saldırıları bonusu kazandırma becerisiyle onu antik çağın birimi Koçbaşından (Battering Ram) üstün kılar.

 

Maliyet:  75 production (üretim puanı/çekiç) / 150 faith (inanç puanı)

Sınıfı: Kuşatma Sınıfı

Savaş Gücü Puanı: 12 strength(savaş gücü puanı)

Hareket: 2 hex-hane (petek)

Uygarlık: Asur

Becerileri:

* Bonus vs Cities (200) (Şehirlere Karşı 200)::::: Şehir saldırılarında %200 savaş bonus

* No Defensive Terrain Bonuses (Araziye Bağlı Savunma Bonusu Yoktur)

* Cover I(Koruma I)::::::: Menzil Saldırılarına Karşı +33%  savunma

* Sapper (istihkâmcı)::::::::Düşman Şehir merkezine bitişikken 2 hane ötesindeki birimlere şehir saldırılarında %50 Savaş Bonusu kazandırır

* Extra Sight (1) (+1 görüş mesafesi)

Gerekli Teknoloji: Mathematics (Matematik)

Atıl Olduğu Teknoloji: Physics (Fizik)

Yükseltme Birimi:  Trebuchet( Trebüşe)

Denk Düşen Birim:  Catapult (Mancınık)

Yazar: Şahindar

 

Birimler sayfasına ulaşmak için tıklayın.

Sayısal Birim Karşılaştırma Tabloları sayfasına ulaşmak için tıklayın

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.