Endüstri Çağı Birimler

 

Archaeologist (Arkeolog)

Ön Bilgi:  Tarihi Kalıntıları (Antiquity Sites) işleyebilen-kazı yapabilen yegâne birimdir. Arkeologlar sadece üniversitelerin olduğu şehirlerde üretilebilir. Kazı sonrasında Anıt Yapı (Landmark) olarak şehrin dışında ya da tarihi eser (artifact) olarak Müzelerin Sarayın, Hermitajın ve belirli Dünya Harikalarının (Wonder) galerilerinde yer alabilirler. Para puanla elde edilemezler. Sadece Üniversitelerin olduğu şehirlerde üretilebilirler. Ve kazı sonrası yok olacaktır.

Ayrıntılı bilgi: http://www.civilization-tr.com/brave-new-world/arkeoloji/

Maliyet: 200 production (üretim puanı/çekiç)

Hareket: 4 hex-hane (petek)

Gerekli Teknoloji: Arkeoloji

Genel Silahlı Birimler:

Artillery (Sahra Topu)

Ön Bilgi: 3 hane-hex öteden atış yapabilen ilk kuşatma biri. Kurulumu için bir tur gerekli.

Strateji: Ölümcül kuşatma birimi olan Sahra Topu menzil savaş puanı ve savaş gücü puanıyla Toptan(canon) çok daha etkilidir. Top gibi sınırlı görüş alanına ve kurulumu için bir tura ihtiyaç duyulsa da. Üst açı grubu atışı sayesinde dağlardan aşırtma atışı yapabilir ve daha uzun menzil atışı sayesinde şehir menziline girmez. Yakın-dövüş saldırıları karşısında zayıf bir savunması vardır.

Maliyet: 250 production (üretim puanı/çekiç) /  500 faith (inanç puanı)

Sınıfı: Kuşatma Sınıfı

Savaş Gücü Puanı: 21 strength(savaş gücü puanı)

Menzil Savaş Puanı: 28 range strength(menzil savaş puanı – güç puanı)

Menzili: 3 hex-hane (petek)

Hareket: 2 hex-hane (petek)

Becerileri:

*Indirect Fire (Üst Açı Grubu Atışı) Menzil Atışı hedefi bir engel (Dağ) üzerinden aşırtmalı olarak vurabilir.(Hedef dost birimler tarafından gösterilmesi koşuluyla)

* Bonus vs Cities (200) (Şehirlere Karşı 200)::::: Şehir saldırılarında %200 savaş bonusu

* May Not Melee Attack (Yakın-döğüş Saldırısı [Göğüs Göğüse Saldırı] Yapamaz)

* No Defensive Terrain Bonuses (Araziye Bağlı Savunma Bonusu Yoktur)

* Must Set Up to Ranged Attack( Menzil saldırısı için kurulumu gerek)

* Limited Visibility (Sınırlı Görüş Kabiliyeti):::: -1 Görüş Mesafesi (-1 Visibility Range).

Gerekli Teknoloji: Dynamite (Dinamit)

Yükseltme Birimi: Rocket Artillery (Çok Namlulu Roketatar)

 

Berber Cavalry( Berberi Süvari)

Ön Bilgi:  Fas Uygarlığının Süvariye denk düşen özel birimi. Oyuncunun kendi sınırlarını savunmasında son derece yararlı.

Strateji: Süvariyle aynı hızda  güçte ve maliyette olsa da  becerileri sayesinde kendi sınırları içinde ve çölde  süvariye göre çok daha etkili bir birimdir.

Maliyet: 225 production (üretim puanı/çekiç) / 450  faith (inanç puanı)

Sınıfı: Süvari Sınıfı

Savaş Gücü Puanı: 34 strength(savaş gücü puanı)

Hareket: 4 hex-hane (petek)

Uygarlık: Fas

Becerileri:

*Can Move After Attacking (Saldırıdan Sonra Hareket Edebilir)

*Desert Warrior (Çöl Savaşçısı)::::::Çölde %50  Savaş Bonusu

*Homeland Guardian (Anayurt Muhafızı):::::::::Kendi topraklarında %25 Savaş Bonusu

* No Defensive Terrain Bonuses (Araziye Bağlı Savunma Bonusu Yoktur)

*Penalty Attacking Cities (33)(Şehir Saldırılarında Ceza 33):::::::Şehir saldırılarında -%33

Gerekli Kaynaklar: Horse (At Kaynak)

Gerekli Teknoloji: Military Science (Askeri Bilim)

Atıl Olduğu Teknoloji: Combustion (Yanma)

Yükseltme Birimi: Landship (Karagemisi, Mark Tankı)

Denk Düşen Birim: Cavalary(Süvari)

 

Carolean

Ön Bilgi:  İsveçin Tüfekli Askere denk düşen özel birimi.

Strateji: Ön saflarda ve uzun mesafelerde etkili ateşli silahlar birimi tüfekli askerden ayrı olarak her tur iyileşebilme becerisine sahiptir. Böylece çok fazla zaman kaybetmeden düşman topraklarında ilerleyebilir.

Maliyet: 225 production (üretim puanı/çekiç)

Sınıfı: Ateşli Silahlar Sınıfı

Savaş Gücü Puanı: 34  strength(savaş gücü puanı)

Hareket: 2 hex-hane (petek)

Uygarlık: İsveç

Becerileri:

* March (Yürüyüş) ::::::Hareket Halindeyken iyileşme hakkı.

Gerekli Teknoloji: Rifling (Tüfekçilik)

Atıl Olduğu Teknoloji: Replaceable Parts (Değiştirilebilir Parçalar)

Yükseltme Birimi: Great War Infantry (Yaya Asker)

Denk Düşen Birim: Rifling (TüfekliAsker)

 

Cavalry (Süvari)

Ön Bilgi:  Yaya birimler karşısında etkilidir.

Strateji: yakın-dövüşle yay birimlere ve menzil gücüne sahip birimlere karşıetkilidr. Özellikle arkebüzcüleri yok etmede ve saldırıdan sonra geri çekilme becerisiyle düşman hatlarını yarmada kullanışlıdır. Şehir saldırılarından çok alan hâkimiyetinde kullanılması başlangıç için yararlı olur.

Maliyet: 225 production (üretim puanı/çekiç) / 450 faith (inanç puanı)

Sınıfı: Süvari Sınıfı

Savaş Gücü Puanı:  34strength(savaş gücü puanı)

Hareket: 4hex-hane (petek)

Becerileri:

*Can Move After Attacking (Saldırıdan Sonra Hareket Edebilir)

* No Defensive Terrain Bonuses (Araziye Bağlı Savunma Bonusu Yoktur)

*Penalty Attacking Cities (33)(Şehir Saldırılarında Ceza 33):::::::Şehir saldırılarında -%33

Gerekli Kaynaklar: Horse (At Kaynak)

Gerekli Teknoloji: Military Science (Askeri Bilim)

Atıl Olduğu Teknoloji: Combustion (Yanma)

Yükseltme Birimi: Landship (Karagemisi, Mark Tankı)

Comanche Riders (Komançi Süvari)

Ön Bilgi:  Şoşonilerin Süvariye denk düşen özel birimi.

Strateji: Hızı ve düşük maliyetiyle Süvariden daha üstündür.

Maliyet: 200 production (üretim puanı/çekiç) /  450 faith (inanç puanı)

Sınıfı: Süvari Sınıfı

Savaş Gücü Puanı: 34 strength(savaş gücü puanı)

Hareket: 4 hex-hane (petek)

Uygarlık: Şoşoni

Becerileri:

*Can Move After Attacking (Saldırıdan Sonra Hareket Edebilir)

*Full Moon Striker (Dolunay Savaşçısı):::::::: +1 hane-hex Hareket

* No Defensive Terrain Bonuses (Araziye Bağlı Savunma Bonusu Yoktur)

*Penalty Attacking Cities (33)(Şehir Saldırılarında Ceza 33):::::::Şehir saldırılarında -%33

Gerekli Kaynaklar: Horse (At Kaynak)

Gerekli Teknoloji: Military Science (Askeri Bilim)

Atıl Olduğu Teknoloji: Combustion (Yanma)

Yükseltme Birimi: Landship (Karagemisi, Mark Tankı)

Denk Düşen Birim: Cavalary(Süvari)

Cossack (Kossak, Rus-Kazak Süvari)

Ön Bilgi:  Piyadelere karşı yakın dövüş saldırılarında etkilidir. Rusyanın Süvariye denk düşen özel birimi.

Strateji: Süvariyle aynı güçte hızda ve maliyettedir. Ancak çarpışmalarda yaralı birimlere karşı savaş bonusuyla üstündür. Bu savaşın ileri evrelerinde düşman ordusunu büyük oranda yok edip savaşın seyrini değiştirebileceği anlamına gelir.

Maliyet: 225 production (üretim puanı/çekiç) /  450 faith (inanç puanı)

Sınıfı: Süvari Sınıfı

Savaş Gücü Puanı: 34 strength(savaş gücü puanı)

Hareket: 4 hex-hane (petek)

Uygarlık: Rusya

Becerileri:

*Can Move After Attacking (Saldırıdan Sonra Hareket Edebilir)

*Damaged Enemy Bonus (33)(Yaralı Düşman Bonusu)[33]:::::::: Yaralı Düşman Birimlerine Karşı %33 Savaş Bonusu

* No Defensive Terrain Bonuses (Araziye Bağlı Savunma Bonusu Yoktur)

*Penalty Attacking Cities (33)(Şehir Saldırılarında Ceza 33):::::::Şehir saldırılarında -%33

Gerekli Kaynaklar: Horse (At Kaynak)

Gerekli Teknoloji: Military Science (Askeri Bilim)

Atıl Olduğu Teknoloji: Combustion (Yanma)

Yükseltme Birimi: Landship (Karagemisi, Mark Tankı)

Denk Düşen Birim: Cavalary(Süvari)

 

Gatling Gun (Mitralyöz)

Ön Bilgi:  Düşman saldırılarını durdurmada etkili orta-oyun evresinin menzil birimi.

Strateji: atış mesafesi kısadır. Menzil atışı kuşatmadan çok birimler karşısında etkisini gösterir. Şehir savunmalarında kullanılması önerilir.

Maliyet: 225 production (üretim puanı/çekiç)

Sınıfı: Menzil Sınıfı

Savaş Gücü Puanı:  30 strength(savaş gücü puanı)

Menzil Savaş Puanı: 30  range strength(menzil savaş puanı – güç puanı)

Menzili:1 hex-hane (petek)

Hareket: 2 hex-hane (petek)

Becerileri:

* May Not Melee Attack (Yakın-döğüş Saldırısı [Göğüs Göğüse Saldırı] Yapamaz)

Gerekli Teknoloji:  Industrialization (Endüstrileşme)

Atıl Olduğu Teknoloji: Ballistics (Balistik)

Yükseltme Birimi: Machine Gun (Makineli Tüfek)

Hussar

Ön Bilgi:  Avusturyanın Süvariye denk düşe özel birimi.

Strateji: Süvariden 1 hane-hex daha hızlıdır ve görüş mesafesi daha ileridir. Çarpışmalarda tek başına bir farklılık göstermez birlikte sürdürülen çarpışmalrda yani kanat saldırılarında son derece etkilidir.

Maliyet: 225 production (üretim puanı/çekiç)

Sınıfı: Süvari Sınıfı

Savaş Gücü Puanı:  34 strength(savaş gücü puanı)

Hareket: 5  hex-hane (petek)

Uygarlık: Avusturya

Becerileri:

*Can Move After Attacking (Saldırıdan Sonra Hareket Edebilir)

*Enhanced Flank Attack (Geliştirilmiş Kanat Saldırıları):::::::Kanat Saldırılarında %50 Savaş Bonusu

*Extra Sight (1) (+1 Görüş Mesafesi)

* No Defensive Terrain Bonuses (Araziye Bağlı Savunma Bonusu Yoktur)

*Penalty Attacking Cities (33)(Şehir Saldırılarında Ceza 33):::::::Şehir saldırılarında -%33

Gerekli Kaynaklar: Horse (At Kaynak)

Gerekli Teknoloji: Military Science (Askeri Bilim)

Atıl Olduğu Teknoloji: Combustion (Yanma)

Yükseltme Birimi: Landship (Karagemisi, Mark Tankı)

Denk Düşen Birim: Cavalary(Süvari)

 

Ironclad (Zırhlı)

Ön Bilgi:  bu güçlü yakın dövüş birimi okyanuslarda yavaştır. Ancak kıyılarda daha hızlı ilerler.

Strateji: kıyı hâkimiyetinde ve şehir işgallerinde etkili bir deniz birimidir.

Maliyet: 250 production (üretim puanı/çekiç)

Sınıfı: Yakın-dövüş Deniz Birimi

Savaş Gücü Puanı: 45  strength(savaş gücü puanı)

Hareket: 3 hex-hane (petek)

Becerileri:

* Bonus vs Cities (33) Şehirlere karşı 33:::::: Şehirlere karşı %33 Savaş Gücü Puanı

* Double movement in Coast (Kıyıda İki Katı Daha Hızlı)

Gerekli Kaynaklar: Coal(Kömür)

Gerekli Teknoloji: Steam Power (Buhar Gücü)

Atıl Olduğu Teknoloji: Combustion (Yanma)

Yükseltme Birimi: Destroyer

 

Mehal Sefari

Ön Bilgi:  Etiyopyanın Tüfekli Askere denk düşen özel birimi.

Strateji: Tüfekli askerle aynı güce sahip ama maliyeti daha düşüktür.  Talim 1 becerisi sayesinde engebeli arazide daha güçlüdür. Ayrıca başkenti %30 savaş bonusuyla savunabilme becerisi vardır.

Maliyet: 200 production (üretim puanı/çekiç)

Sınıfı: Ateşli Silahlar Sınıfı

Savaş Gücü Puanı:  34 strength(savaş gücü puanı)

Hareket: 2 hex-hane (petek)

Uygarlık: Etiyopya

Becerileri:

* Near Capital Bonus (Başkent Puanı) :::::: Başkentte Çarpışırken %30 Daha Güçlü. Birim Başkent dışına çıktığında bu beceriyi kaybeder.

* Drill I (Talim I) ::::::::: Engebeli Arazide (orman, cangıl, tepe) %15 Savaş Bonusu

Gerekli Teknoloji: Rifling (Tüfekçilik)

Atıl Olduğu Teknoloji: Replaceable Parts (Değiştirilebilir Parçalar)

Yükseltme Birimi: Great War Infantry (Yaya Asker)

Denk Düşen Birim: Rifling (TüfekliAsker)

 

Norwegian Ski Infantry (Norveç Kayak Piyadesi)

Ön Bilgi: Danimarkanın Tüfekli Askere denk düşen özel birimi.

Strateji: Kar, tundra ve tepelerde Tüfekli Askere göre çok daha hızlı ve güçlüdür. Tundra düzlüklerindeki ormanlarda hareket puanı sıfırlanır.

Maliyet: 225 production (üretim puanı/çekiç) /  450 faith (inanç puanı)

Sınıfı: Ateşli Silahlar Sınıfı

Savaş Gücü Puanı:  34 strength(savaş gücü puanı)

Hareket: 2 hex-hane (petek)

Uygarlık: Danimarka

Becerileri:

* Bonuses in Snow, Tundra, and Hills (Kar, Tundra ve Tepelerde Bonus):::::::: Kar, Tundra ve Tepelerde %25 Savaş Bonusu ve iki katı hareket hakkı.

Gerekli Teknoloji: Rifling (Tüfekçilik)

Atıl Olduğu Teknoloji: Replaceable Parts (Değiştirilebilir Parçalar)

Yükseltme Birimi: Great War Infantry (Yaya Asker)

Denk Düşen Birim: Rifling (Tüfekli Asker)

Rifleman (Tüfekli Asker)

Ön Bilgi:  Orta oyun evresinin güçlü yakın-dövüş yaya birimidir.

Strateji: Arkebüzcüden sonra gelen ateşli silahlar birimidir. Keşfi diğer uygarlıklardan önce yapılmışsa oyuncusuna savaşta çok büyük yararlar sağlayacaktır.

Maliyet:  225 production (üretim puanı/çekiç) /450   faith (inanç puanı)

Sınıfı: Ateşli Silahlar Sınıfı

Savaş Gücü Puanı:  34 strength(savaş gücü puanı)

Hareket: 2  hex-hane (petek)

Gerekli Teknoloji: Rifling (Tüfekçilik)

Atıl Olduğu Teknoloji: Replaceable Parts (Değiştirilebilir Parçalar)

Yükseltme Birimi: Great War Infantry (Yaya Asker)

 

Birimler sayfasına ulaşmak için tıklayın.

Sayısal Birim Karşılaştırma Tabloları sayfasına ulaşmak için tıklayın

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.