Antik Çağ Birimler

Genel Silahsız Birimler:

Worker(İşçi)

Worker

Ön Bilgi: Şehir merkezinin dışında kalan kara parçası üzerinde temelde besin, üretim ve para kaynaklara dönüştürmek için Geliştirmeler(Improvements) inşa eden birimdir.
Strateji: Bu birim karayolu ve demiryolları yapar çiftlikler ve madenler gibi Geliştirmeler(Improvements) inşa eder. Silahlı birimlere karşı kendini savunamaz bu yüzden tehlikeli bir bölgede askeri korumaya ihtiyaç duyacaktır.
Maliyet: 70 production (üretim puanı/çekiç) Civ V production
Hareket:2 hex-hane (petek)

Settler (Göçmen)

Settler

Ön Bilgi: Ülkeyi genişletmek için yeni şehirler kurar. Bu birim üretilirken şehirde besin-puan(food) üretimi durdurulur.
Strateji: Silahlı birimlere karşı kendini savunamaz bu yüzden askeri korumaya ihtiyaç duyar.
Hareket: 2 hex-hane (petek)

Caravan (Kervan)

Caravan

Ön Bilgi: İki medeniyet arasındaki kara üzerinden ticaret yolu kurarak para-puan (gold) kazandırır. Ayrıca Ambar (Granary) veya Atölye (Workshop) inşa edildikten sonra kendi sınırları içindeki şehirlerarasında besin-puanı (food) veya üretim-puanı (production) dağıtımında da kullanılabilir.

Strateji: Bir Kervan iki medeniyet arasında kara üzerinden ticaret yolu kurulmasını ve böylece ticaret yapan iki uygarlığında para-puanı (gold) kazanmasını sağlar. Ambar (Granary) veya Atölye (Workshop) inşa edildiğinde medeniyetin kendi şehirleri arasında besin-puanı (food) veya üretim-puanı (production) takviyesi yapmasını sağlar. Savunmasız bir ticaret yolu oluşturmak kervanları tehlikeye atar.

Maliyet: 75 production (üretim puanı/çekiç) Civ V production
Hareket: 1 hex-hane (petek)

Becerileri:
*Limited Visibility (Sınırlı Görüş Kabiliyeti):::: -1 Görüş Mesafesi (-1 Visibility Range).

Gerekli Teknoloji: Animal Husbandry (Hayvan Yetiştiriciliği)

Kargo Gemisi (Cargo Ship)

Cargo Ship

Ön Bilgi: İki medeniyet arasındaki su (deniz, göl, okyanus) üzerinden ticaret yolu kurarak para-puan (gold) kazandırır. Ayrıca Ambar (Granary) veya Atölye (Workshop) inşa edildikten sonra kendi sınırları içindeki şehirlerarasında besin-puanı (food) veya üretim-puanı (production) dağıtımında da kullanılabilir.

Strateji: Kargo Gemisi iki medeniyet arasında kara üzerinden ticaret yolu kurulmasını ve böylece ticaret yapan iki uygarlığında para-puanı (gold) kazanmasını sağlar. Kervandan daha uzak mesafelere gidebilir. Savunmasız bir ticaret yolu oluşturmak Kargo Gemisini tehlikeye atar.

Maliyet: 100 production (üretim puanı/çekiç)
Hareket: 1 hex-hane (petek)

Becerileri:
*Limited Visibility (Sınırlı Görüş Kabiliyeti):::: -1 Görüş Mesafesi (-1 Visibility Range).

Gerekli Teknoloji: Sailing (Yelkencilik)

Work Boat (Tekne)

Work Boat

Ön Bilgi: Balık gibi su kaynakları üzerinde geliştirmeler oluşturur. Tekne kaynağın işlenmesi sürecinde yok olur. Savunmasızdır, düşman saldırısıyla batırılır.
Strateji: Bu birim sadece kıyı şehirlerinde üretilir. Tekne Balık kaynak, balina kaynak, petrol kaynak vb. işlemek için kullanılır. Astronomi(Astronomy) keşfine kadar tekneler okyanus sularına giremez. Tekneler savaşlarda çarpışmaya giremezler.

Maliyet: 50 production (üretim puanı/çekiç)
Hareket: 4 hex-hane (petek)

Becerileri:
* Astronomy Needed (Astronomi Gerekli)::::::: Astronomi’nin (Astronomy) keşfinden önce okyanus derinliklerine giremez.

Gerekli Teknoloji: Sailing (Yelkencilik)

Barbar Birimler:

Brute (Vahşi)

Brute

Ön Bilgi: Barbarların en temel erken-oyun askeri birimi.

Maliyet: 20 production (üretim puanı/çekiç) / faith (inanç puanı)
Sınıfı: Yakın-dövüş Sınıfı (melee)
Savaş Gücü Puanı: 8 strength (savaş gücü puanı)
Hareket:2 hex-hane (petek)
Uygarlık: Barbar
Yükseltme Birimi: Swordsman (Kılıççı)

Hand-Axe (Balta Atan)

Hand-Axe

Ön Bilgi: Araba Okçusuna(Chariot Archer) denk düşer.
Strateji: Okçudan (Archer) daha güçlüdür ama menzili daha azdır.

Maliyet: 56 production (üretim puanı/çekiç) / faith (inanç puanı)
Sınıfı: Okçu Sınıfı
Savaş Gücü Puanı: 9 strength(savaş gücü puanı)
Menzil Savaş Puanı: 9 range strength(menzil savaş puanı – güç puanı)
Menzili:1 hex-hane (petek)
Hareket: 2 hex-hane (petek)
Uygarlık: Barbar

Becerileri:
* May Not Melee Attack (Yakın-döğüş Saldırısı [Göğüs Göğüse Saldırı] Yapamaz)

Gerekli Teknoloji: The Wheel (Tekerlek)
Atıl Olduğu Teknoloji: Chivalry (Şövalyelik)
Yükseltme Birimi: Knight (Şövalye)
Denk Düşen Birim: Araba Okçusu (Chariot Archer)

Galley (Kadırga)

Galley

Ön Bilgi: Bu barbar birim kıyı şeritlerinde gezinerek yok edeceği suya inmiş birimler arar. Diğer denizci birimlere göre çok güçsüzdür. Filo halinde tehlikeli olabilir. Şehirlere ya da denizdeki birimlere saldırabilen yakın-dövüş birimidir(Menzil atışı yapamaz). Özellikle ticaret filoları için büyük tehlike oluştururlar.

Maliyet: 40 production (üretim puanı/çekiç)
Sınıfı: Yakın-dövüş Deniz Birimi
Savaş Gücü Puanı: 7strength(savaş gücü puanı)
Hareket: 3hex-hane (petek)
Uygarlık: Barbar

Becerileri:
*Cannot Enter Deep Ocean(Okyanus Derinliklerine Giremez)

Yükseltme Birimi: Trireme

Genel Silahlı Birimler:

Warrior(Savaşçı)

Warrior

Ön Bilgi: Oldukça zayıf erken-oyun askeri birimi.

Strateji:
İlk askeri birimi olan savaşçılar barbarlarla mücadelede, erken-şehir savunmasında ve sınırlı keşiflerinde kullanışlıdırlar. Savaşçılar genelde eğer okçu (Archer) ve de mancınıklarca desteklenmemişse bir şehri ele geçirecek güce sahip değildir. O zaman bile yeterli olmayabilirler.

Maliyet: 40 production (üretim puanı/çekiç) / 80 faith (inanç puanı)
Sınıfı: Yakın-dövüş Sınıfı (melee)
Savaş Gücü Puanı: 8 strength (savaş gücü puanı)
Hareket:2 hex-hane (petek)
Gerekli Teknoloji: Metal Casting (Metal Döküm)
Yükseltme Birimi: Swordsman (Kılıçlı)

Scout (İzci)

Scout

Ön Bilgi: Keşiflerde yetkin olan bu birim engebeli arazilerde yavaş değildir, ancak saldırılar karşısında diğer birimlere göre zayıftır.
Strateji: Bu erken-oyun birimi saldırabilir ancak çok etkin değildir. Engebeli arazide (orman, cangıl, bataklık, tepe) düz arazideymiş gibi hareket eder (Bütün adımları hane[hex] başına 1 HP[Hareket Puanı] değerindedir). Toprakları keşfetmek için kullanılır.

Maliyet: 25 production (üretim puanı/çekiç) / 50 faith (inanç puanı)
Sınıfı: İstihbarat Sınıfı (Recon Units)
Savaş Gücü Puanı: 5 strength(savaş gücü puanı)
Hareket: 2 hex-hane (petek)

Becerileri:
* Ignores Terrain Cost (Arazide Hız Kaybı Yaşamaz)

Atıl Olduğu Teknoloji: Scientific Theory( Bilimsel Teori)

Archer (Okçu)

Archer

Ön Bilgi: Antik Çağ’ın ilk menzil birimi, uzağındaki düşmanlara karşı etkili.

Strateji: İlk menzil birimidir. Düşman birimine 1 ya da 2 petek-kare(hex) öteden atış yapabilir. Oyun başında düşman şehirlerine yaptığı saldırılar kritik önem taşımaktadır. Öte yandan diğer birimlerin saldırıları karşısında oldukça zayıftır. Şehir garnizonlarında tutulabilir ya da Yakın-dövüş birimlerinin (göğüs göğüse çarpışan birimler) (melee) arkasına alınarak korunabilir.

Maliyet: 40 production (üretim puanı/çekiç) / 80 faith (inanç puanı)
Sınıfı: Okçu Sınıfı
Savaş Gücü Puanı: 5 strength(savaş gücü puanı)
Menzil Savaş Puanı: 7 range strength(menzil savaş puanı – güç puanı)
Menzili: 2 hex-hane (petek)
Hareket: 2 hex-hane (petek)

Becerileri:
* May Not Melee Attack (Yakın-dövüş (melee) Saldırısı [Göğüs Göğüse Saldırı] Yapamaz)

Gerekli Teknoloji: Archery(Okçuluk)
Atıl Olduğu Teknoloji: Construction (İnşaat)
Yükseltme Birimi: Composite Bowman(Kompleks Okçu- Bileşik Okçu)

Spearman (Mızraklı)

Spearman

Ön Bilgi: Özellikle Süvari sınıfına karşı etkili İlkçağ yakın-döğüş birimi.
Strateji: Mızraklılar, Savaşçılardan (Warrior) sonraki ilk yakın-döğüş birimidir. Savaşçılardan biraz daha güçlüdür. Ama Süvari Sınıfına (Araba Okçusu, Atlı vb.) karşı önemli bir savaş gücüne sahiptir.

Maliyet: 56 production (üretim puanı/çekiç) / 112 faith (inanç puanı)
Sınıfı: Yakın-dövüş Sınıfı (melee)
Güç Puanı: 11 strength(güç puanı- savaş puanı)
Hareket: 2hex-hane (petek)

Becerileri:
* Bonus vs Mounted (50) (Süvariye karşı Bonus[50]):::::Süvariye karşı %50 savaş bonusu

Gerekli Teknoloji: Bronze Working (Bronz İşçiliğ)
Atıl Olduğu Teknoloji: Physics (Fizik)
Yükseltme Birimi: Kargılı Asker (Pikeman)

Chariot Archer (Araba Okçusu)

Chariot Archer

Önbilgi: Hızlı menzil birimi. Düz zeminde son derece etkili

Strateji: Bu hızlı menzil birimleri açık arazide ölümcüldürler. Okçudan (Archer) biraz daha güçlü olan Araba Okçuları okçudan 2 katı daha hızlıdır. Buna rağmen eğer içinden yol geçmiyorsa; ormanlar, cangıllar, bataklıklar ya da tepelik alanlarda hızları yavaşlar. Süvari sınıfının birimleri gibi Araba Okçusu ’da Mızraklılara(Spearman) karşı dayanıksızdır.

Maliyet: 56 production (üretim puanı/çekiç) / 112 faith (inanç puanı)
Sınıfı: Okçu Sınıfı
Güç Puanı: 6 strength(güç puanı- savaş puanı)
Menzil Savaş Puanı: 10 range strength(menzil savaş puanı – güç puanı)
Menzili: 2 hex-hane (petek)
Hareket: 2 hex-hane (petek)

Becerileri:
* Rough Terrain Penalty (Engebeli Arazi Cezası)::::: Engebeli arazide (orman, cangıl, bataklık, tepe) tüm hareket hakkı tükenir
* No Defensive Terrain Bonuses (Araziye Bağlı Savunma Bonusu Yoktur)
* May Not Melee Attack (Yakın-dövüş Göğüs Göğüse Saldırı] Yapamaz)

Gerekli Kaynaklar: At Kaynak
Gerekli Teknoloji: The Wheel (Tekerlek)
Atıl Olduğu Teknoloji: Chivalry (Şövalyelik)
Yükseltme Birimi: Knight (Şövalye)

Trireme

Trireme

Ön Bilgi: denizci birimlere ve şehirlere karşı yakın-döğüş yoluyla sulardaki kontrolünü elinde tutar.

Strateji: Triremeler oyundaki medeniyetlerin üretebileceği ilk denizci birimidir. Yakın-döğüş saldırısı yapan bu denizci birimler sudaki birimlere ve kıyıdaki şehirlere karşı saldırılar düzenleyebilir.(ama menzil atışı yoktur). Trireme kendi karasularının dışındaki barbar gemilerini yok etmek ve sınırlı keşifler yapmak için kullanışlıdır( Polinezya Uygarlığınınki hariç okyanus derinliklerine giremez).

Maliyet: 45 production (üretim puanı/çekiç) / faith (inanç puanı)
Sınıfı: Yakın-dövüş Deniz Birimi
Savaş Gücü Puanı: 10 strength(savaş gücü puanı)
Hareket: 4hex-hane (petek)

Becerileri:
*Cannot Enter Deep Ocean (Okyanus Derinliklerine Giremez)

Gerekli Teknoloji: Sailing (Yelkencilik)
Atıl Olduğu Teknoloji: Astronomy (Astronomi)
Yükseltme Birimi: Caravel (Karavela)

Özel Silahlı Birimler:

Pathfinder (Rehber)

Pathfinder

Ön Bilgi: Kâşiflikte mükemmel ve savaşta korkunçtur. Rehber Şoşoni (Shoshone) uygarlığının İzciye (Scout) denk düşen özel birimidir. Bu birimi yönlendiren oyuncunun rehber tarafından ele geçirilen harabelerden (ruins) elde edilecek kazanımların (benefit) ne olacağına karar verme hakkı vardır.

Strateji: Rehber İzciye (Scout) denk düşer ve sadece Şoşoni (Shoshone) medeniyeti üretebilir. İzci (Scout) gibi iyi bir kâşiftir ve Savaşçıya(Warrior) karşı İzciden daha iyi savaşır. Native Tongue (Yerli Dili) becerisi (promotions) sayesinde ele geçirdiği harabelerdeki (ruins) kazanımların ne olacağına oyuncunun karar vermesini sağlar. (Ancak üst üste aynı türden kazanımı seçme hakkı yoktur). Rehber İzciden (Scout) daha pahalıdır.

Maliyet: 45 production (üretim puanı/çekiç) / 50 faith (inanç puanı)
Sınıfı: İstihbarat Sınıfı (Recon Units)
Savaş Gücü Puanı: 8 strength(savaş gücü puanı)
Hareket: 2 hex-hane (petek)
Uygarlık: Şoşoni

Becerileri:
* Ignores Terrain Cost (Arazide Hız Kaybı Yaşamaz)
* Native Tongue (Yerli Dili) ::::::::::: Harabe (Ruins) bulduğunda oyuncu, kazanımı (benefit) kendi seçelebilir

Atıl Olduğu Teknoloji: Scientific Theory( Bilimsel Teori)
Denk Düşen Birim: Scout (İzci)

Jaguar (Jaguar Savaşçısı)

Jaguar

Ön Bilgi: Oldukça zayıf erken-oyun askeri birimi. Sadece Aztekler üretebilir. Bu birim ormanda daha etkili savaşır ve Savaşçının (Warrior) aksine, bir düşman birimini öldürdüğünde iyileşir.
Strateji: Jaguar Savaşçısı, Savaşçıya (Warrior)denk düşen Aztek Uygarlığının özel birimdir. Cangılda savaştığında fazlaca bonus kazanır. Ayrıca bir düşman birimini yok ettiğinde iyileşmeye başlar(her defasında %25) Woodsman (Ormancı) becerisi sayesinde ormanda ve cangılda çok daha hızlı ilerler.

Maliyet: 40 production (üretim puanı/çekiç) / 80 faith (inanç puanı)
Sınıfı: Yakın-dövüş Sınıfı (melee)
Savaş Gücü Puanı: 8 strength(savaş gücü puanı)
Hareket: 2 hex-hane (petek)
Uygarlık: Aztek

Becerileri:
*Combat Bonus in Forest/Jungle (33)(Ormanda/Cangılda Savaş Bonusu 33):::::::: Ormanda ve cangılda %33 Savaş Bonusu
* Woodsman (Ormancı) :::::::Ormanda ve cangılda iki katı hız
* Heals 25 Damage If Kills a Unit (Bir Birimi öldürürse 25 İyileşme) :::::::::Öldürdüğü birim başına %25 iyileşme

Gerekli Teknoloji: Metal Casting (Metal Döküm)
Yükseltme Birimi: Swordsman (Kılıççı)
Denk Düşen Birim: Warrior (Savaşçı)

Maori Warrior (Maori Savaşçısı)

Maori Warrior

Ön Bilgi: Çevresindeki düşmanlara korku salan Antik Çağ (Ancient Era) birimi. Savaşçıya (Warrior) denk düşer. Sadece Polinezya Uygarlığı üretebilir.
Strateji: Maori Savaşçısı Büyük General gibidir; ancak bir farkla, dost birimlerin savaş gücünü artırmak yerine düşman birimlerin savaş güçlerini azaltır. Bu erken-oyun birimlerini çokça üretebilirsiniz şayet yükseltildiklerinde (upgraded) becerilerini kaybetmezler.

Maliyet: 40 production (üretim puanı/çekiç) / 80 faith (inanç puanı)
Sınıfı: Yakın-dövüş Sınıfı (melee)
Savaş Gücü Puanı: 8 strength(savaş gücü puanı)
Hareket: 2hex-hane (petek)
Uygarlık: Polinezya

Becerileri:
* Haka War Dance(Haka Savaş Dansı):::::::: Bu beceriye sahip birimler bitişik/komşu hanesinde yer alan rakip birimin Savaş Gücü Puanını -10% düşürür.

Gerekli Teknoloji: Metal Casting (Metal Döküm)
Yükseltme Birimi: Swordsman (Kılıççı)
Denk Düşen Birim: Warrior (Savaşçı)

Atlatlist

Atlatlist

Ön Bilgi: Sadece Maya Uygarlığı bu üniteyi üretebilir. Okçuyla (Archer) karşılaştırıldığında daha erken üretilir ve daha ucuzdur.
Strateji: Atlatlist Maya uygarlığının özel (unique) birimdir Okçuya (Archer) denk düşer. Atlatlist Okçuya göre daha ucuzdur ve daha önce (oyun başında) üretilir. Bu erken oyun avantajı bazı öncelikler elde etmede kullanılabilinir.

Maliyet: 36 production (üretim puanı/çekiç) / 72 faith (inanç puanı)
Sınıfı: Okçu Sınıfı
Savaş Gücü Puanı: 5 strength(savaş gücü puanı)
Menzil Savaş Puanı: 7 range strength(menzil savaş puanı – güç puanı)
Menzili: 2 hex-hane (petek)
Hareket: 2 hex-hane (petek)
Uygarlık: Maya

Becerileri:
* May Not Melee Attack (Yakın-dövüş  Saldırısı [Göğüs Göğüse Saldırı] Yapamaz)

Gerekli Teknoloji: Agriculture (Tarım)
Atıl Olduğu Teknoloji: Construction(İnşaat)
Yükseltme Birimi: Composite Bowman(Kompleks Okçu- Bileşik Okçu)
Denk Düşen Birim: Archer(Okçu)

Slinger (Sapancı)

Slinger

Ön Bilgi: Antik Çağ’ın en kullanışlı menzil birimlerinden biri. Sapancı, Okçudan (Archer) daha güçlü değildir hatta yakın-döğüş saldırısına maruz kaldığında ve daha zayıftır. Bununla beraber bir düşman birimin Yakın-dövüş saldırısından (melee attack) önce geri çekilme şansı veren beceriye (promosyon) sahiptir.

Strateji: Geri çekilebilme özelliği sayesinde düşmana karşı taciz atışlarında bulunabilir. Ancak etrafına set kuran ya da onu kovalayan hızlı birimler karşısında daha zayıftır.

Maliyet: 40 production (üretim puanı/çekiç) / 80 faith (inanç puanı)
Sınıfı: Okçu Sınıfı
Savaş Gücü Puanı: 4 strength(savaş gücü puanı)
Menzil Savaş Puanı: 7 range strength(menzil savaş puanı – güç puanı)
Menzili: 2 hex-hane (petek)
Hareket: 2 hex-hane (petek)
Uygarlık: İnka

Becerileri:
* May Not Melee Attack (Yakın-dövüş Saldırısı [Göğüs Göğüse Saldırı] Yapamaz)
* Withdraw Before Melee (Yakın-döğüş öncesi geri çekilme):::::::: Yakın-dövüş saldırısı (melee attack) ile karşı karşıya kalan birime geri çekilebilme şansı. Hızlı birimlere karşı ve gerisinde sınırlı açık alan bulunan durumlarda çekilme olasılığı azalmıştır.

Gerekli Teknoloji: Archery(Okçuluk)
Atıl Olduğu Teknoloji: Construction (İnşaat)
Yükseltme Birimi: Composite Bowman (Kompleks Okçu- Bileşik Okçu)
Denk Düşen Birim: Archer (Okçu)

Bowman (Yaycı)

Bowman

Ön Bilgi: En iyi menzil birimlerinden biri. Babil Uygarlığının özel (unique) birimdir, Okçuya (Archer) denk düşer. Yaycı, Yakın-dövüş  saldırılarına (melee attack) karşı (diğer medeniyetlerin standart Okçularına [Archer] göre) daha dayanıklıdır.
Strateji: Bu birim savunma ve saldırı savaşlarında cephe hattına yerleştirilmiş bir okçuya (Archer) göre daha güçlüdür. Yaycıların savaşta gösterdiği başarılar ani saldırı girişimlerine karşı endişeleri giderir.

Maliyet: 40 production (üretim puanı/çekiç) / 80 faith (inanç puanı)
Sınıfı: Okçu Sınıfı
Savaş Gücü Puanı: 7 strength(savaş gücü puanı)
Menzil Savaş Puanı: 9 range strength(menzil savaş puanı – güç puanı)
Menzili: 2 hex-hane (petek)
Hareket:2 hex-hane (petek)
Uygarlık: Babil

Becerileri:
* May Not Melee Attack (Yakın-dövüş Saldırısı [Göğüs Göğüse Saldırı] Yapamaz)

Gerekli Teknoloji: Agriculture (Tarım)
Atıl Olduğu Teknoloji: Construction(İnşaat)
Yükseltme Birimi: Composite Bowman (Kompleks Okçu- Bileşik Okçu)
Denk Düşen Birim: Archer(Okçu)

Hoplite (Hoplit)

Hoplite

Ön Bilgi: Özellikle süvari sınıfına karşı etkili Antik Çağ birimi. Mızraklıya (Spearman) denk düşen bu birim ondan üstündür. Mızraklılar gibi süvarilere karşı etkilidir.
Strateji: Yunan Medeniyetinin özel birimi. Mızraklılardan ve ilk çağda ve Klasik çağda süvarilerinden üstündür.

Maliyet: 56 production (üretim puanı/çekiç) / 112 faith (inanç puanı)
Sınıfı: Yakın-dövüş Sınıfı (melee)
Savaş Gücü Puanı: 13 strength(savaş gücü puanı)
Hareket:2 hex-hane (petek)
Uygarlık: Yunan

Becerileri:
* Bonus vs Mounted (50) (Süvariye karşı Bonus[50]):::::Süvariye karşı %50 savaş bonusu

Gerekli Teknoloji: Bronze Working (Bronz İşçiliğ)
Atıl Olduğu Teknoloji: Physics (Fizik)
Yükseltme Birimi: Kargılı Asker (Pikeman)
Denk Düşen Birim: Spearman (Mızraklı)

Immortal (Cavidan)

Immortal

Ön Bilgi: Süvari sınıfına karşı uzmanlaşmış Antik Çağ birimi. Bu birim Mızraklıdan (Spearman) daha yüksek bir Savaş Gücü Puanına sahiptir ve ondan daha çabuk iyileşir.

Strateji: Mızraklıya denk düşen Pers Uygarlığının özel birimidir. Mızraklıdan (Spearman) biraz daha güçlüdür ve iki katı daha hızlı iyileşir. Süvari sınıfına karşı etkilidir.

Maliyet: 56 production (üretim puanı/çekiç) / 112 faith (inanç puanı)
Sınıfı: Yakın-dövüş Sınıfı (melee)
Savaş Gücü Puanı: 12 strength (savaş gücü puanı)
Hareket: 2hex-hane (petek)
Uygarlık: Pers

Becerileri:
* Heals at Double Rate (İki Katı İyleşme)
* Bonus vs Mounted (50) (Süvariye karşı Bonus[50]):::::Süvariye karşı %50 savaş bonusu

Gerekli Teknoloji: Bronze Working (Bronz İşçiliğ)
Atıl Olduğu Teknoloji: Physics (Fizik)
Yükseltme Birimi: Kargılı Asker (Pikeman)
Denk Düşen Birim: Spearman (Mızraklı)

Pictish Warrior (Piktiş Savaşçısı)

Pictish Warrior

Ön Bilgi: Kelt uygarlığının özel birimidir. Kendi toprakları dışında savaş bonusuna sahiptir. Hareket puanı kaybetmeden düşman geliştirmelerini (improvment) yağmalayabilir. Yok ettiği düşman birimin savaş gücü puanının(strength) %50’sini inanç puanı (faith) olarak kazanır.

Strateji: Erken-yağmaya çok iyi bir şekilde uygundur. Rakip topraklarında yağma yapan Piktiş Savaşçısı tur kaybetmeden geri çekilebilir. Kendi toprakları dışında %20 savaş bonusuna sahiptir. Ek olarak da öldürdüğü her birime karşılık İnanç Puanı(Faith) kazandırır. Bu da oyuncunun savaşla ilgili dini hedeflerine uygun düşer. Mızraklıya (Spearman) denk düşer ancak Mızraklı gibi Süvari Sınıfına karşı savaş bonusu yoktur.

Maliyet: 56 production (üretim puanı/çekiç) / 112 faith (inanç puanı)
Sınıfı: Yakın-dövüş Sınıfı (melee)
Savaş Gücü Puanı: 11 strength(savaş gücü puanı)
Hareket: 2 hex-hane (petek)
Uygarlık: Kelt

Becerileri:
* Foreign Lands Bonus (Yabancı Topraklar Bonusu):::::: Kendi toprakları dışında %20 savaş bonusu
*No Movement Cost to Pillage (Yağmada Hareket Kaybı Olmaz)

Gerekli Teknoloji: Bronze Working (Bronz İşçiliğ)
Atıl Olduğu Teknoloji: Physics (Fizik)
Yükseltme Birimi: Kargılı Asker (Pikeman)
Denk Düşen Birim: Spearman (Mızraklı)

Battering Ram (Koçbaşı)

Battering Ram

Ön Bilgi: Şehirlere karşı yakın-dövüş saldırıları (melee atacks) yapabilen ölümcül kuşatma birimi. Sadece Hun Uygarlığı bu üniteyi üretebilir.
Strateji: Koçbaşı (Battering Ram) Hun uygarlığının özel (unique) birimdir Mızraklıya(Spearman) denk düşer. Bir kentin savunmasını yıkmak için Koçbaşı (Battering Ram) kullanılır. Menzil birimlerinin (Range Units) atışlarına karşı Cover I (Koruma I) becerisine sahiptir. Yakın-dövüş  Birimlerinin (Melee Units) saldırılarına karşı etkisizdir.

Maliyet: 75 production (üretim puanı/çekiç) / 150 faith (inanç puanı)
Sınıfı: Kuşatma Sınıfı
Savaş Gücü Puanı: 10 strength(savaş gücü puanı)
Hareket: 2hex-hane (petek)
Uygarlık: Hun

Becerileri:
* Bonus vs Cities (300) Şehirlere karşı 300:::::: Şehirlere karşı %300 Savaş Gücü Puanı
* Cover I(Koruma I)::::::: Menzil Saldırılarına Karşı +33% savunma
* No Defensive Terrain Bonuses (Araziye Bağlı Savunma Bonusu Yoktur)
* Penalty on Defense (33) (Savunma cezası [33]):::::: %33 savunma ceza puanı
* City Attack Only (Sadece Şehirlere Saldırabilir)
* Limited Visibility (Sınırlı Görüş Kabiliyeti):::: -1 Görüş Mesafesi (-1 Visibility Range).

Gerekli Teknoloji: Bronze Working (Bronz İşçiliğ)
Atıl Olduğu Teknoloji: Physics (Fizik)
Yükseltme Birimi: Trebuchet (Trebüşe)
Denk Düşen Birim: Mızraklı(Spearman)

War Chariot (Savaş Arabası)

War Chariot

Ön Bilgi: Hızlı Menzil Birimi. Mısır Medeniyetinin özel birimi, Araba Okçusuna (Chariot Archer) denk düşer. Üretimesi için At Kaynağa (Horses ) ihtiyaç yoktur.
Strateji: Araba Okçusundan (Chariot Archer) daha hızlıdır. Mızraklılara karşı zayıftır.

Maliyet: 56 production (üretim puanı/çekiç) / 112 faith (inanç puanı)
Sınıfı: Okçu Sınıfı
Savaş Gücü Puanı: 6 strength(savaş gücü puanı)
Menzil Savaş Puanı: 10 range strength(menzil savaş puanı – güç puanı)
Menzili: 2 hex-hane (petek)
Hareket: 5 hex-hane (petek)
Uygarlık: Mısır

Becerileri:
* Rough Terrain Penalty (Engebeli Arazi Cezası)::::: Engebeli arazide (orman, cangıl, bataklık, tepe) tüm hareket hakkı tükenir
* No Defensive Terrain Bonuses (Araziye Bağlı Savunma Bonusu Yoktur)
* May Not Melee Attack (Yakın-dövüş Saldırısı [Göğüs Göğüse Saldırı] Yapamaz)

Gerekli Teknoloji: The Wheel (Tekerlek)
Atıl Olduğu Teknoloji: Chivalry (Şövalyelik)
Yükseltme Birimi: Knight (Şövalye)
Denk Düşen Birim: Chariot Archer (Araba Okçusu)

Horse Archer (Atlı Okçu)

Horse Archer

Ön Bilgi: Vur-kaç taktiğine uygun kullanılacak hızlı menzil birimi. Sadece Hun Medeniyeti yapabilir.
Strateji: Atlı Okçular, açık arazide ölümcül olabilecek hızlı menzil birimleridir. Savunmada Araba Okçusundan biraz daha güçlüdür ve Araba Okçusundaki gibi Engebeli Arazi Cezası (Rough Terrain Penalty) almadığı için engebeli arazilerde (orman, cangıl, bataklık, tepe) hızı sıfırlanmaz. Atlı Okçu üretildiğinde Kesinlik I (Accuracy I) becerisine sahiptir. Bu ona açık arazilerdeki birimlere karşı daha etkili menzil atışları (range attack) yapmasını sağlar Araba Okçusu gibi üretilmesi için at kaynağa (Horses) ihtiyaç duyulmaz. Mızraklılara (Spearman) karşı zayıftır.

Maliyet: 56 production (üretim puanı/çekiç) / 112 faith (inanç puanı)
Sınıfı: Okçu Sınıfı
Savaş Gücü Puanı: 7 strength(savaş gücü puanı)
Menzil Savaş Puanı:10 range strength(menzil savaş puanı – güç puanı)
Menzili: 2hex-hane (petek)
Hareket: 4 hex-hane (petek)
Uygarlık: Hun

Becerileri:
* Accuracy I(Kesinlik I)::::::::: Açık arazide(tepesiz,ormansız,cangılsız, bataklıksız) %15 Menzil Savaş Puanı
* No Defensive Terrain Bonuses (Araziye Bağlı Savunma Bonusu Yoktur)
* May Not Melee Attack (Yakın-dövüş Saldırısı [Göğüs Göğüse Saldırı] Yapamaz)

Gerekli Teknoloji: The Wheel (Tekerlek)
Atıl Olduğu Teknoloji: Chivalry (Şövalyelik)
Yükseltme Birimi: Knight (Şövalye)
Denk Düşen Birim: Araba Okçusu

War Elephant ( Savaş Fili)

War Elephant

Ön Bilgi: Düz arazide hayli etkili hızlı menzil birimi. Araba Okçusuna (Chariot Archer) denk düşen ve Hint Medeniyetinin özel birimi olan Savaş Fili, Araba Okçusundan daha fazla Savaş Gücü Puanına (Combat Strength ) ve Menzil Savaş Puanına (Ranged Combat) sahiptir.

Strateji: Araba Okçusuna (Chariot Archer) göre daha yavaş ve pahalı olan bu birim onun gibi Engebeli Arazi Cezası (Rough Terrain Penalty) almadığı için engebeli arazilerde (orman, cangıl, bataklık, tepe) hızı sıfırlanmaz. Mızraklılara karşı zayıftır.

Maliyet: 70 production (üretim puanı/çekiç) / 140 faith (inanç puanı)
Sınıfı: Okçu Sınıfı
Savaş Gücü Puanı: 9 strength(savaş gücü puanı)
Menzil Savaş Puanı: 11 range strength(menzil savaş puanı – güç puanı)
Menzili: 2 hex-hane (petek)
Hareket: 3 hex-hane (petek)
Uygarlık: Hindistan

Becerileri:
* No Defensive Terrain Bonuses (Araziye Bağlı Savunma Bonusu Yoktur)
* May Not Melee Attack (Yakın-dövüş Saldırısı [Göğüs Göğüse Saldırı] Yapamaz)

Gerekli Teknoloji: The Wheel (Tekerlek)
Atıl Olduğu Teknoloji: Chivalry (Şövalyelik)
Yükseltme Birimi: Knight (Şövalye)
Denk Düşen Birim: Chariot Archer (Araba Okçusu)

Quinquereme (Kuinkureme -Çok Kürekli kadırga)

Quinquereme

Ön Bilgi: Güçlü Antik Çağ Denizci Birimi. Denizci birimlere ve şehirlere karşı yakın-dövüş saldırıları yaparak deniz hâkimiyeti kurabilir. Kartaca Medeniyetinin özel birimi.

Strateji: Savaş Gücü Puanı (Combat Strenght) açısından triremenin daha güçlü bir versiyonudur. Trireme gibi sulardaki birimlere ve kıyı şehirlerine karşı yakın-dövüş saldırıları (melee attack) düzenleyebilir.

Maliyet: 45 production (üretim puanı/çekiç)
Sınıfı: Yakın-dövüş Deniz Birimi
Savaş Gücü Puanı: 13 strength(savaş gücü puanı)
Hareket: 4 hex-hane (petek)
Uygarlık: Kartaca

Becerileri:
*Cannot Enter Deep Ocean (Okyanus Derinliklerine Giremez)

Gerekli Teknoloji: Sailing (Yelkencilik)
Atıl Olduğu Teknoloji: Astronomy (Astronomi)
Yükseltme Birimi: Caravel (Karavela)
Denk Düşen Birim: Trireme

Dromon

Dromon

Ön Bilgi: Antik Çağ’ın baskın denizci birimi. Klasik Çağ (Classic Era) boyunca denizlerde hâkimiyeti kurmak için menzil gücünü kullanır. Sadece Bizans Medeniyeti üretebilir.
Strateji: öldürücü Yunan Ateş ile saldırır. Oyundaki menzil gücüne sahip ilk denizci birimidir. Bu birim, diğer denizci birimler karşı + %50 Savaş Gücü Puanı ile savaşır. Okyanus derinliklerinde yüzemez.

Maliyet: 56 production (üretim puanı/çekiç)
Sınıfı: Denizci Menzil Birimi
Savaş Gücü Puanı: 8 strength(savaş gücü puanı)
Menzil Savaş Puanı: 10 range strength(menzil savaş puanı – güç puanı)
Menzili: 2 hex-hane (petek)
Hareket: 4 hex-hane (petek)
Uygarlık: Bizans

Becerileri:
*Bonus vs Naval (Denizci Birimlere karşı Bonus)
*Cannot Enter Deep Ocean (Okyanus Derinliklerine Giremez)
* May Not Melee Attack (Yakın-dövüş Saldırısı [Göğüs Göğüse Saldırı] Yapamaz)

Gerekli Teknoloji: Sailing (Yelkencilik)
Atıl Olduğu Teknoloji: Astronomy (Astronomi)
Yükseltme Birimi: Galleass (Büyük Kadırga)
Denk Düşen Birim: Trireme

Yazar: Şahindar

Birimler sayfasına ulaşmak için tıklayın.

Sayısal Birim Karşılaştırma Tabloları sayfasına ulaşmak için tıklayın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.